FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

 

- PLANOWANE ZAPYTANIA OFERTOWE

- PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH NA KURSACH KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY (zamieszczono 16.09.2016 r.)
Protokół z wyboru oferty - Przygotowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych

- PLACÓWKA STAŻU I OPIEKUN STAŻU (zamieszczono 21.09.2016 r.)
Protokół z wyboru oferty - Placówka stażu i opiekun stażu 
- PLACÓWKA STAŻU I OPIEKUN STAŻU II (zamieszczono 04.10.2016 r.)
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego 2_a_2016_POWER_placowka_stazu_i_opiekun_stazu (zamieszczono 17.10.2016 r.)
Protokół z wyboru oferty - Placówka stażu i opiekun stażu
- PLACÓWKA STAŻU I OPIEKUN STAŻU III (zamieszczono 18.11.2016 r.)
Protokół z wyboru oferty - Placówka stażu i opiekun stażu (zamieszczono 12.12.2016 r.)

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH NA KURSACH KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY II (zamieszczono 11.10.2016 r.) 
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego 1_a_POWER_wykladowca (zamieszczono 17.10.2016 r.)
Protokół z wyboru oferty - Wykładowca

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH NA KURSACH KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY III (zamieszczono 18.11.2016 r.) 

Protokół z wyboru oferty - Wykładowca (zamieszczono 12.12.2016 r.)
- WYNAJEM SAL (zamieszczono 14.10.2016 r.)
Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal
- WYNAJEM SAL II (zamieszczono 18.11.2016 r.)
Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 12.12.2016 r.)

 PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH NA KURSACH KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY I/2017 (zamieszczono 20.03.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Przygotowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych(zamieszczono 30.03.2017 r.)

- PLACÓWKA STAŻU I OPIEKUN STAŻU 2017 (zamieszczono 25.03.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Placówka stażu i opiekun stażu (zamieszczono 28.04.2017 r.)

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH NA KURSACH KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY Ia/2017 (zamieszczono 31.03.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Przygotowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych (zamieszczono 12.04.2017 r.)

DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH 2017 (zamieszczono 11.04.2017 r.)

Załącznik nr 1 Formularz oferty poprawione błędy operatorskie (zamieszczono 19.04.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Dostawa materiałów dydaktycznych (zamieszczono 21.04.2017 r.)

Notatka służbowa do protokołu z wyboru oferty - Dostawa materiałów dydaktycznychrotokołu z wyboru oferty - Dostawa materiałów dydaktycznych (zamieszczono 04.05.2017 r.)

- WYNAJEM SAL (zamieszczono 20.06.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Przygotowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych (zamieszczono 21.09.2017 r.)

 - PLACÓWKA STAŻU I OPIEKUN STAŻU 2017 II (zamieszczono 11.08.2017 r.)

 Protokół z wyboru oferty - Placówka stażu i opiekun stażu (zamieszczono 21.09.2017 r.)

WYNAJEM SAL II ((3a)zamieszczono 12.10.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 23.10.2017 r.)

WYNAJEM SAL III ((3b)zamieszczono 12.10.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 23.10.2017 r.)

WYNAJEM SAL IV ((3c)zamieszczono 15.12.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 28.12.2017 r.)

WYNAJEM SAL V ((3d)zamieszczono 15.12.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 28.12.2017 r.)

WYNAJEM SAL VI ((3e)zamieszczono 15.12.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 28.12.2017 r.)

WYNAJEM SAL VII ((3f)zamieszczono 15.12.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 28.12.2017 r.)

- PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH NA KURSACH KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY Ic/2017 (zamieszczono 15.12.2017 r.)

Protokół z wyboru oferty - Przygotowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych (zamieszczono 28.12.2017 r.)

 - PLACÓWKA STAŻU I OPIEKUN STAŻU 2017 III ((2b/2017)zamieszczono 15.12.2017 r.)

 Protokół z wyboru oferty - Placówka stażu i opiekun stażu (zamieszczono 18.01.2018 r.)

WYNAJEM SAL VIII ((3g)zamieszczono 04.01.2018 r.)

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 17.01.2018 r.)

WYNAJEM SAL IX (zamieszczono 03.02.2018 r.) 

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 15.02.2018 r.)

WYNAJEM SAL X (zamieszczono 03.02.2018 r.) 

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 15.02.2018 r.)

WYNAJEM SAL XI (zamieszczono 03.02.2018 r.) 

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 15.02.2018 r.)

- PLACÓWKA STAŻU I OPIEKUN STAŻU 2018 ((2/2018)zamieszczono 19.02.2018 r.)

- PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH NA DODATKOWYCH EDYCJACH KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY 1/2018 (zamieszczono 12.03.2018 r.)

 WYNAJEM SAL XII (zamieszczono 14.03.2018 r.) 

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 26.03.2018 r.)

 WYNAJEM SAL XIII (zamieszczono 14.03.2018 r.) 

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 26.03.2018 r.)

 WYNAJEM SAL XIV (zamieszczono 14.03.2018 r.) 

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 26.03.2018 r.)

 WYNAJEM SAL XV (zamieszczono 14.03.2018 r.) 

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 26.03.2018 r.)

 - WYNAJEM SAL XVI (zamieszczono 23.03.2018 r.) 

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 04.04.2018 r.)

WYNAJEM SAL XVII (zamieszczono 27.03.2018 r.) 

Protokół z wyboru oferty - Wynajem sal (zamieszczono 05.03.2018 r.)

 WYNAJEM SAL XVIII (zamieszczono 10.04.2018 r.) 

 

Witryna najlepiej prezentuje się w rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 piksele. 

Jeżeli Twoja rozdzielczość ekranu jest mniejsza - prosimy zmień ją na zalecaną.