FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Rejestracja na wszystkie rodzaje kursów prowadzona jest drogą elektroniczną w tym SMK. 

Od 1 lipca 2017 r. osoby, które chcą się zapisać na  kursy dla pielęgniarek, organizowane przez Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie w ramach projektu  „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych:

https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Organizator Kształcenia jest w Systemie widoczny jako PSW.

Aby wyszukać zaplanowane kursy należy :

- wybrać ikonę Dane o planowanych szkoleniach

- z listy rozwijalnej wybrać rodzaj kształcenia (kurs specjalistyczny bądź kurs kwalifikacyjny)

- następnie klikając „WYBIERZ” odszukujemy odpowiednią dziedzinę kształcenia kursu

- na mapie, która się wyświetli, wybrać województwo, w którym mają odbywać się zajęcia    teoretyczne kursu

- następnie wybrać kurs, którego organizatorem jest PSW.

Można także pobrać dokumenty do wypełnienia z zakładce "DO POBRANIA" oraz złożyć w Biurze Projektu w Powiślańskiej Szkole Wyższej, ul. 11 Listopada 29, 82 - 500 Kwidzyn, pok. 24

Z udziału w kursach mogą skorzystać tylko Pielęgniarki i Pielęgniarze (założenia Projektu).

Po zakończeniu rejestracji elektronicznej na podany w trakcie zapisu adres e – mail zostaną przesłane formularze do wypełnienia i podpisania oraz do złożenia w Biurze Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną. Dokładne informacje otrzymają Państwo w treści maila.

Możliwe jest zapisanie tylko na jeden kurs. 

Instrukcja rejestracji elektronicznej została zamieszczona >>TUTAJ<<

Na poszczególne kursy zostaną przyjęte osoby, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego założenia projektu (więcej w: "O Projekcie") i kolejności zgłoszeń. 

Witryna najlepiej prezentuje się w rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 piksele. 

Jeżeli Twoja rozdzielczość ekranu jest mniejsza - prosimy zmień ją na zalecaną.