Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Strategia współpracy międzynarodowej Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Cel: Otwarcie uczelni na współpracę międzynarodową

 • cel 1. Rozwijanie wspólnych z partnerami zagranicznymi badań naukowych, w tym projektów finansowanych ze środków międzynarodowych
 • cel 2. Rozszerzenie oferty wykładów w językach obcych, w tym wykładów pracowników naukowych z uczelni partnerskich
 • cel 3. Zorganizowanie cyklu wykładów prowadzonych przez uznane autorytety zagraniczne
 • cel 4. Wydawanie wspólnie z partnerami zagranicznymi periodyków, monografii w językach obcych
 • cel 5. Stworzenie systemu rekrutacji kandydatów na studia w PSW w krajach  Europy Wschodniej i niektórych krajach azjatyckich
 • cel 6. Rozwój i poszerzenie oferty studiów w języku angielskim
 • cel 7. Stworzenie oferty wykładów w językach obcych dla partnerów zagranicznych
 • cel 8. Rozszerzenie możliwości odbywania staży naukowych za granicą w uczelniach partnerskich dla młodych pracowników uczelni (staże naukowe dla asystentów, zagraniczne staże postdoktorskie dla adiunktów
 • cel 9. Pozyskanie nowych parterów zagranicznych do realizacji programu Erasmus
 • cel 10. Stopniowe zwiększanie zatrudnienia wykładowców-obcokrajowców – umiędzynarodowienie kadry naukowo-dydaktycznej
 • cel 11. Przygotowanie oferty studiów w formule wspólnego kształcenia z partnerami zagranicznymi, realizowanych w PSW i uczelni partnerskiej (wspólne programy studiów, wspólne kryteria naboru studentów, uznawanie wyników sprawdzania efektów kształcenia, wspólne/podwójne dyplomy).
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech