Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Zarządzania – kierunku Ekonomia oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunków Pielęgniarstwa oraz Ratownictwa Medycznego odbyło się 
12 września w Teatrze Miejskim w Kwidzynie.
Na uroczystość przybyli promotorzy, władze Uczelni oraz zaproszeni goście. W tym uroczystym dniu gościliśmy również JM Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej – Pana dr. Jana Parysa, który wraz z JM Rektorem Powiślańskiej Szkoły Wyższej – prof. dr. hab. Stefanem Angielskim podpisali porozumienie o współpracy, w ramach której absolwenci studiów licencjackich będą mogli realizować studia podyplomowe i magisterskie w jednym czasie.

Czytaj więcej...

W sobotę, 21 marca 2015 r. w Teatrze Miejskim wręczono dyplomy Studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo Ogólne oraz Pielęgniarstwo Ogólne w ramach studiów pomostowych.
Tytuł licencjata otrzymało 124 Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Na uroczystość przybyło liczne grono zaproszonych gości m.in. Senator RP Pan Leszek Czarnobaj, Z–ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Mariusz Wesołowski, Członek Rady Powiatu oraz Przewodnicząca komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki Pani Krystyna Łapacz, Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani Aldona Rogala, Z-ca Komendanta Powiatowego Powiatowej Straży Pożarnej Pan st. kpt. mgr inż. Jan Chodkiewicz, którzy gratulowali uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa oraz życzyli Absolwentom powodzenia na nowej zawodowej drodze życia.

Czytaj więcej...

W sobotę 20 września 2014 roku w Teatrze Miejskim, po raz ostatni spotkali się Absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Zarządzania, aby uroczyście zakończyć ważny etap swojego życia i odebrać dyplom ukończenia studiów na poziomie licencjackim. Tytuł licencjata otrzymało: 135 Absolwentów, w tym 7 Absolwentów Wydziału Zarządzania oraz 128 Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Czytaj więcej...