Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

15 października 2016 r. świętowaliśmy Inaugurację roku akademickiego 2016/2017. Do Teatru Miejskiego w Kwidzynie przybyli zaproszeni goście, nauczyciele akademiccy, a przede wszystkim studenci 1 roku i ich starsi koledzy i koleżanki. 
Goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością życzyli sukcesów przyszłym studentom, a władzom Uczelni dalszego rozwoju oraz satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć.

W tym wyjątkowym dla nas wydarzeniu uczestniczyli Pan Leszek Czarnobaj – Senator RP, Pan Roman Bera – zastępca Burmistrza Miasta Kwidzyna, Pan Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Jerzy Grabowski – Radny Rady Powiatu oraz Przewodniczący komisji ds. zdrowia, Pani Anna Czarnecka - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Pan Tomasz Krzysztyniak - Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Pani Lidia Bielawska – Karatysz – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej, płk Jan Komoszyński – Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie, mjr Marek Chodorowski Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie, por. Bartosz Gąsiorowski – prawnik Zakładu Karnego w Kwidzynie, Krzysztof Skoczek – Prezes Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie, Jean-Marc Tychyj - Prezes Lacroix Electronics oraz Natalia Pawłowska – asystentka Dyrektora Generalnego Lacroix Electronics.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Rektor PSW Pan prof. dr hab. Stefan Angielski oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia prof. dr hab. Krystyna Strzała.

Z ramienia studentów Aleksandra Paczkowska, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego życzyła studentom owocnej współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu, a przede wszystkim ukończenia wymarzonego kierunku.

Pan Rektor wręczył nagrody studentom za najlepsze prace licencjackie, a wśród wyróżnionych  byli:

Joanna Krzeptowska – absolwentka pielęgniarstwa w ramach studiów pomostowych za pracę, pt. „Taktyczna pomoc rannym na polu walki (TCCC)-wybrane aspekty”,

Anna Kreft – absolwentka pielęgniarstwa w ramach studiów pomostowych za pracę, pt. „Realizacja standardu usług opiekuńczych w gminie Stara Kiszewa”,

Mirona Dzieniszewska - absolwentka pielęgniarstwa w ramach studiów pomostowych za pracę, pt. „Opieka pielęgnacyjna nad chorymi z mukowiscydozą – studium przypadku”,

- Ewa Wałęsa –  absolwentka pielęgniarstwa za pracę, pt. „Studium przypadku pacjentki po zabiegu usunięcia guza jelita grubego i wyłonieniu kolostomii”,

Artur Jedynak – absolwent ekonomii za prace, pt. „Wpływ techniki empowerment na skuteczność przedsiębiorstwa produkcyjnego”.

Wyróżnieni zostali również wykładowcy PSW, którym Pan Rektor wręczył nagrody III stopnia -  Pani dr Agacie Przyborskiej za szczególne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie na rzecz Uczelni i jej rozwoju orazPani Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno – Społecznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Beacie Pawłowskiej za szczególny wkład włożony w rozwój naszej Uczelni. Nie zabrakło serdecznych słów od studentów w imieniu, których podziękowała Małgorzata Milewczyk studentka II roku pielęgniarstwa za pomoc, wsparcie, otwarte serce dla studenta.

Studenci I roku ślubowali uroczyście, że będą zdobywać wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta uczelni wyższej oraz że dbać będą o dobre imię Uczelni.

Wykład inauguracyjny, pt. Dieta z wyobraźnią, wygłosiła Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Wiesława Łysiak - Szydłowska. 

Uroczystość uświetnił występ Hanny Raniszewskiej (fortepian) oraz Marianny Sikorskiej (wiolonczela), które wykonały utwory w nowych aranżacjach m.in. Grzegorza Ciechowskiego.


Fotorelację z tego wydarzenia można również obejrzeć tutaj: kwidzyn.naszemiasto.pl

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech