Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

W dniu 12.10.2019 r. rozpoczęliśmy rok akademicki 2019/2020! W Teatrze Miejskim w Kwidzynie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego. 
Pani Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr Katarzyna Strzała – Osuch przywitała studentów oraz zaproszonych gości. Głos zabrała Pani Rektor prof. dr hab. Krystyna Strzała, która podsumowała miniony rok akademicki. Wymieniła osiągnięcia Biura Współpracy i Rozwoju w kontekście zawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz streściła projekty, które są wdrażane w Uczelni. Przewodnicząca Samorządu Studentów Paulina Osuch powitała przybyłych na uroczystość w kręgu braci studenckiej.

Pani Prorektor przedstawiła i serdecznie powitała naszych studentów zagranicznych, których w tym roku mamy przyjemność gościć na Uczelni. W semestrze zimowym gościmy studentów z Turcji, Jordanii, Albanii oraz Palestyny. Powiedziała: „Mamy nadzieję, iż internacjonalizacja uczelni przyczyni się także do poszerzenia horyzontów wszystkich naszych studentów, a Kwidzyn, dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej uczelni zyska szerszą, światową perspektywę”.

W dalszej części uroczystości Pani Rektor wraz z Panią Prorektor ds. Studenckich i Dydaktycznych wręczyły nagrody dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej, a zarazem autorów najlepszych prac licencjackich:

Z kierunku Ekonomia nagrodę otrzymała Pani Lidia Dominik za pracę licencjacką - „Wybrane aspekty motywacji w przedsiębiorstwie produkcyjno – usługowym”.

Z kierunku Pielęgniarstwo nagrodę otrzymali:

Pani Monika Przygoda za pracę licencjacką „Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii - studium przypadku oparte na ICNP®”,
Pan Rafał Tucholski za pracę licencjacką „Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny - postępowanie pielęgniarskie według najnowszych wytycznych i obowiązującego prawa”
Pan Rafał Wójcik za pracę licencjacką „Opieka przedszpitalna i szpitalna nad pacjentem z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST”.

Z kierunku Pielęgniarstwo, studia pomostowe nagrody otrzymali:

Pani Barbara Barwińska z pracę licencjacką: „Pielęgnowanie pacjenta z odleżyną w środowisku domowym”,
Pani Marlena Bujko z pracę licencjacką „Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z mięsakiem tkanek miękkich”.

Z kierunku Ratownictwo medyczne nagrodę otrzymali:

Pan Lucjan Nowosielski za pracę licencjacką „Analiza wypadku drogowego - zderzenie samochodu osobowego z łosiem”,

Pani Dorota Czerechowska za pracę licencjacką „Najczęstsze przyczyny śmierci na polu walki”.

Pani Rektor wraz z Panią Prorektor wręczyły Medale za zasługi dla Uczelni. Wśród wyróżnionych byli:
- Pani Karolina Paulewicz, ekspert z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, to dzięki tej współpracy Uczelnia pozyskała środki na realizację projektów z funduszy europejskich,
- Marek Sidor - redaktor naczelny Pulsu Kwidzyna, od wielu lat Radny Miasta Kwidzyn, członek Rady Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej, nasz mogę śmiało użyć takiego sformułowania wieloletni sojusznik i przyjaciel;
- Pan Krzysztof Małkiewicz - obecnie Komendant Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego „Spartakus” w Kwidzynie, wcześniej Naczelnik Działu Prewencji Komendy powiatowej policji w Kwidzynie, nasz absolwent kierunku Ekonomia; człowiek, który z niczego zbudował prężnie dziś funkcjonującą szkołę.
Z grona pracowników Uczelni Medale otrzymały:
- Pani Marta Czermińska – nasz wieloletni pracownik, obecnie Kierownik działu promocji i rekrutacji, nasz główny PR, ekspert od wizerunku, grafik komputerowy,
- Pani dr Ewa Raniszewska, doktor, dydaktyk i kierownik zakładu Ratownictwa Medycznego na wydziale Nauk o Zdrowiu; od wielu, wielu lat zaangażowana w życie uczelni, zarówno na poziomie dydaktycznym, jak i naukowym, czy studenckim. Z niezwykłą pasją wydobywająca z naszych studentów Ratownictwa Medycznego, to co w nich najlepsze.

Wyróżniono także absolwentów Uczelni Pana Jakuba Żurawskiego oraz Pana Karola Pawłowskiego.

Nagrody Rektora otrzymali:

- mgr Natalia Parus, Kanclerz Powiślańskiej Szkoły Wyższej, z determinacją i niezłomnością kierująca administracją uczelni
- dr Beata Pawłowska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Powiślańskiej Szkoły Wyższej, sprawy studentów i dydaktyków zna od podszewki, zawsze zaangażowana, dbająca o wysoki poziom jakości kształcenia, w tym z determinacją hospituje zajęcia, zarówno z Ekonomii, jak i ze Zdrowia,

- mgr Marzena Olszewska-Fryc, dydaktyk, wykładowca naszej uczelni; zawsze i stale dbająca o rozwój uczelni, w tym jej promowanie; zaangażowana przede wszystkim w powstanie filii Uczelni w Gdańsku; aktywnie uczestniczy i wspiera realizację projektów na rzecz Pielęgniarek i Pielęgniarzy, jak np. programu 800+.

- Paulina Osuch, najmłodszy członek zespołu administracji naszej uczelni. Odpowiedzialna za nawiązywanie i realizację współpracy międzynarodowej uczelni. Sukcesem należy nazwać współpracę z ponad 120 partnerami instytucjonalnymi PSW na całym świecie; zaangażowanie tak licznej rzeszy obcokrajowców w prace na rzecz naszej uczelni.

Ja: dziękuję Państwu, kolejno podziękowania za wkład w funkcjonowanie i rozwój Uczelni otrzymali:

- Karol Sienkiewicz, PSS „Społem”, Kwidzyn za niezmienne zaangażowanie i pomoc w realizację aktywności integracyjnych naszej uczelni.
- Jarosław Parus, ROD, Kwidzyn, za aktywność, chęć zaangażowania i zaangażowanie w aktywności naszej uczelni oraz za najlepszy pokaz lepienia pierogów na świecie,
- Lilianna Dybowska, Stowarzyszenie Kwidzymamki (Prezes) za współpracę w organizowaniu atrakcji dla dzieci, niezwykłą kreatywność,
- Justyna Muchowska-Jastrząb za determinację, trud, zaangażowanie i wielki wkład pracy w okiełznanie rachunkowości i księgowości naszej uczelni,
- Hanna Krajnik za podejmowanie nowych wyzwań, za szczerość i chęci, za zaangażowanie i tą jakże potrzebną radość z życia.
- Daniel Osuch za trud, pracę powiedziałoby się w ekstremalnych warunkach zmieniających się polskich realiów, które w kontekście realizacji projektów, w tym projektów inwestycyjnych są czasami karkołomnymi wyzwaniami,
- Natalia Pawłowska za pomoc w wątku hiszpańskim naszej aktywności międzynarodowej, za możliwości wyjazdowe, jakie dzięki temu otrzymali pracownicy i studenci naszej uczelni.

Po wręczeniu nagród przystąpiono do najważniejszego punktu dzisiejszej uroczystości – immatrykulacji studentów pierwszego roku. Kandydaci na studentów wygłosili uroczyste ślubowanie:

"Ślubuję uroczyście, że  jako student Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o dobre Jej imię, przestrzegać Jej regulaminu i panujących w Niej obyczajów".

Po ślubowaniu wysłuchaliśmy Gaude Mater Polonia. Następnie wykład inauguracyjny na niezwykle aktualny temat, pt. „Statystyczna analiza publicznych rejestrów wyborczych„ wygłosi dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, wykładowca Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie.

Następnie Pani dr Monika Dżuła-Radkiewicz oraz Pani Dorota Szyperska dały niezwykły koncert gitarowy za który serdecznie dziękujemy. Po koncercie Pani Prorektor zaprosiła wszystkich zaproszonych gości do foyer kinoteatru na poczęstunek i lampkę szampana.

Dziękujemy bardzo za świętowanie tej uroczystości razem z nami. Studentom I roku życzymy pomyślności i powodzenia w realizacji studiów.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech