Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk
  1. XX. Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego odbyła się w minioną sobotę 13 października 2018 r. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, sympatycy Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz studenci którzy rozpoczynają swoją przygodę ze studiami.

Pani prof. dr hab. Krystyna Strzała, jedna z założycielek Uczelni powitała gości wspominając 20 lat pracy. Zwróciła także uwagę, że po dwudziestu latach Uczelnia nadała album o numerze 6000.

Pani Prorektor ds. rozwoju i współpracy dr Katarzyna Strzała – Osuch przywitała gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Również studenci, w tym przedstawiciele Samorządu Studenckiego przybyli na uroczystość. W imieniu Samorządu wystąpiła Przewodnicząca, studentka Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomiczno – Społecznych.

Następnie Pan Rektor prof. dr hab. Stefan Angielski oraz Pani Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr Beata Pawłowska wręczyli Medale za zasługi dla Uczelni, Nagrody i Wyróżnienia absolwentom, przyjaciołom i pracownikom Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 otrzymali:

Pan Andrzej Hejna - za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych.
Tytuł pracy: Skuteczność działań Policji w zakresie zabezpieczenia imprez masowych na przykładzie powiatu kwidzyńskiego.

Pani Justyna Jastrzębska - za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Tytuł pracy:  Ocena emocji i lęku pacjentów przed zabiegiem operacyjnym z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego.

Pani Monika Kuczwalska - za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Tytuł pracy:  Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentka po mastektomii- stadium przypadku.


Medale za zasługi Uczelni otrzymali:

Pani Marzena Olszewska – Fryc, dyrektor ds. Pielęgniarstwa i organizacji opieki Podmiotu Leczniczego Copernicus oraz Viceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, za ogromne zaangażowanie przy tworzeniu Filii naszej Uczelni w Trójmieście oraz powołanie kierunku Położnictwo, jak również za czynny udział w dwóch partnerskich projektach Uczelni, Powiślańskim Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych oraz Wspólnie dla rozwoju pielęgniarstwa.

Pan Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, za nieustające wspieranie naszej Uczelni w dążeniu do rozwoju i lepszej jakości naszych działań w zakresie rynku pracy,

Pani Ewa Nowogrodzka, Wójt gminy Kwidzyn za zaangażowanie oraz wspieranie działalności Uczelni na drodze ku rozwojowi.

Pani prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska, do obecnego roku akademickiego Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, za wieloletnią pracę na stanowisku Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, za wspieranie działań Uczelni w zakresie publikacji naukowych oraz za wkład merytoryczny w funkcjonowanie kierunku Pielęgniarstwo oraz planowane Położnictwo,

Pani mgr Dorota Jaworska, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa naszej Uczelni, za zaangażowanie w kształtowanie rzeczywiście merytorycznego kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, wspieranie Uczelni w momentach krytycznych, np. podczas akredytacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Pan mgr Piotr Janiewicz, dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala Zdrowie w Kwidzynie, za wieloletnią wspaniałą pracę na rzecz studentów kierunku Pielęgniarstwo, za wprowadzanie innowacji w kształceniu, jak również za nieustające angażowanie studentów w promocję zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza.

Pan dr Michał Makowski, do obecnego roku akademickiego Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, za wieloletnią pracę na stanowisku Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, zaangażowanie oraz wkład merytoryczny w funkcjonowanie kierunku Ekonomia,

Pani mgr Natalia Parus, Kanclerz Uczelni, za wspaniałą, pracę na rzecz wprowadzenia dokumentacji Uczelni w XXI wiek, za wspieranie Uczelni w momentach newralgicznych dla dalszego rozwoju, za niezwykłe zaangażowanie i determinację.

Pani Bożena Rutkowska, absolwentka Uczelni, kierunku Ekonomia za wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności studenckiej naszej Uczelni,

Pani Agnieszka Kudełka, absolwentka Uczelni, kierunku Ekonomia oraz w późniejszych latach niezastąpiony pracownik Uczelni w dziale Promocji, Współpracy i Rekrutacji za niezwykłe wręcz zaangażowanie w działalność Uczelni podczas studiów, angażowanie społeczności studenckiej w wiele przedsięwzięć Uczeni, organizację tych przedsięwzięć zarówno jako Student, jak również pracownik, za serce i pasję w działaniu.

Nagrody Rektora otrzymali:

Pani Izabela Oleszczak – Dawert, Kwestor Uczelni za niesamowite zaangażowanie, niepoddawanie się w sytuacjach kryzysowych, wieczny optymizm i wolę walki i działania na polu finansów Uczelni, Nagroda II stopnia,

Pani Katarzyna Słomska, kierownik Dziekanatu Uczelni za stabilność pracy dziekanatu w burzliwych sytuacjach, za spokój i wytrwałość, akuratność decyzji oraz stałą pasję w działaniu.

Podziękowania za wkład w funkcjonowanie i rozwój Uczelni otrzymali:

Pan Marcin Duda, Prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, za współorganizację konferencji, za stałą chęć współpracy i rozwijania przestrzeni naukowo-dydaktycznych w Kwidzynie

Pan Marcin Uścinowicz, dyrektor ds. personalnych Lacroix Electronics za współorganizację HE Fair, zaangażowanie na rzecz powstania kierunku w formie studiów dualnych Inżynieria produkacji

Pani Krystyna Połomska za wieloletnią pracę w Dziekanacie, za wielkie serce i zaangażowanie w pomoc studentom we wszelkich sprawach,

Pani Beata Kuźma za wieloletnią pracę w Kwesturze, pomoc przy zmianach i trudnych sytuacjach w dziale kadrowo-księgowym

Pani Karolina Kwiatkowska za kreatywność i realizację nowych pomysłów, w tym za organizację VI międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza dobrobytu” oraz I Higher Education Fair Kwidzyn 2018.

Pan dr Piotr Giruć za wprowadzanie nowych dróg rozwoju, zaangażowanie, za 1000 pomysłów na minutę oraz niesamowitą kreatywność i chęć działania

Pani Paulina Osuch za rozwijanie współpracy międzynarodowej uczelni, niezwykłe zaangażowanie w pozyskiwanie nowych zagranicznych Partnerów Uczelni oraz determinację w organizowaniu wyjazdów mobilnościowych pracowników Uczelni,

Pan Karol Czermiński za pomoc we wszystkich „dziwnie brzmiących” informatycznych działaniach Uczelni, niesamowite zaangażowanie i zawsze „bycie na czas” w momentach ważnych dla Uczelni.

Przystąpiliśmy do najważniejszego punktu uroczystości – immatrykulacji studentów pierwszego roku. Przyszli studenci powtarzali tekst ślubowania:

"Ślubuję uroczyście, że  jako student Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o dobre Jej imię, przestrzegać Jej regulaminu i panujących w Niej obyczajów ".

Po ślubowaniu wysłuchaliśmy Gaude Mater Polonia.

Jubileuszowy wykład inauguracyjny o niezwykle interesującym tytule „Czy Kloto przedłuża ludzkie życie? Aspekty biochemiczne i fizjologiczne” wygłosił prof. dr hab. Stefan Angielski, Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie,.

Pani Prorektor przybliżyła sylwetkę Pana Rekotra - lekarz, profesor nauk medycznych, członek Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Odrodzenia Polski. Specjalista w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek. Od 1989 członek korespondent, a od 2002 – członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zespołu Nefrologii Komórkowej i Molekularnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN i Akademii Medycznej w Gdańsku. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Ukraińskiej Akademii Nauk i Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Po niezwykle interesującym wykładzie wysłuchaliśmy Gaudeamus Igitur.

Pani Prorektor zaprosiła wszystkich obecnych do obejrzenia premiery filmu „Powiślańska Szkoła Wyższa – 20 lat minęło jak jeden dzień”. Były to m.in. wspomnienia pierwszego rocznika studentów, którzy ukończyli jeszcze wtedy Wyższą Szkołę Zarządzania. Prezentacja zawierała wydarzenia z każdego roku istnienia uczelni. Dla osób od początku związanych z Uczelnią i sympatyków PSW był to wzruszający punkt uroczystości. Obecni na Sali Pani Lidia Bielawska – Karatysz, pani Ewa Nowogrodzka oraz Pan Roman Szałapski wręczyli Pani prof. Krystynie Strzała kosz kwiatów w podziękowaniu i z okazji 20 – tej inauguracji.

Po tych niezwykle wzruszających wydarzeniach Pan Rektor oficjalnie otworzył nowy rok akademicki. Przybyli goście oraz teraz już studenci wysłuchali pięknego koncertu fortepianowego, który wykonała Pani Hanna Raniszewska - pianistka, kompozytorka, wokalistka. Laureatka konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, występowała na takich scenach koncertowych jak Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki w Warszawie, ale również festiwalach Opener, SoundEdit, Slot Art, Enea Spring Break czy Eurosonic oraz poza granicami m.in. w Niemczech, Austrii, Finlandii, Szwecji, Islandii, Włoszech, na Węgrzech, Holandii czy Litwie. Muzykę Hanny można określić gatunkiem modern classic, który wyraża się poprzez nowe podejście do klasycznie znanych formuł muzycznych oraz zastosowań akustycznego instrumentarium.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości goście zaproszeni zostali do do Sali myśliwskiej Zamku Kwidzyńskiego na poczęstunek i lampkę szampana.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech