Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

To już kolejna inauguracja roku akademickiego w Powiślańskiej Szkole Wyższej. 21 października 2017 r. odbyła się uroczystość ślubowania kandydatów na I rok studiów na kierunkach pielęgniarstwo – w tym pomostowe, ratownictwo medyczne oraz ekonomia. Gościliśmy także studentów I roku studiów podyplomowych Lider Biznesu i Administracji. Na uroczystości obecni byli studenci, którzy w semestrze zimowym studiują w Powiślańskiej Szkole Wyższej w ramach programu Erasmus +. Studenci przyjechali z Sakarya University oraz Anadolu University w Turcji.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście. Byli to Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Pan Jerzy Śnieg, Burmistrz Miasta Kwidzyna Pan Roman Bera, Przewodnicząca komisji polityki prorodzinnej, opieki społecznej i aktywizacji zawodowej Pani Katarzyna Opacka, Przewodnicząca komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki Pani Krystyna Łapacz, Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Kwidzyn Pani Lidia Bielawska – Karatysz, Redaktor Naczelny Tygodnika Społeczno – Kulturalnego Puls Kwidzyna Pan Marek Sidor, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa w szpitalu EMC Zdrowie w Kwidzynie Pan Piotr Janiewicz, Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani Anna Czarnecka, Za-ca Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektor ds. Pielęgniarstwa w Podmiocie Leczniczym Copernicus w Gdańsku Pani Marzena Olszewska – Fryc, Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu Pan Tomasz Krzysztyniak, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie ppłk. Marek Chodorowski oraz Pan Jarosław Golder – Dyrektor szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Kwidzynie. Gościem specjalnym uroczystości był Pan prof. dr hab. Dariusz Filar, który wygłosił wykład inauguracyjny.

Gości i zebranych kandydatów przywitała Pani prof. dr hab. Krystyna Strzała Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia, która mówiła między innymi o najbliższej przyszłości PSW, tzn. realizacji konkursu na Centrum Symulacji Medycznych. Po przywitaniu gości nastąpiło wystąpienie inauguracyjne Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej Pana prof. dr hab. Stefana Angielskiego.

Przedstawiciele władz samorządowych Kwidzyna złożyli życzenia kandydatom. Pan Jerzy Śnieg życzył sukcesów oraz podziękował za wybranie przez kandydatów tak wymagających kierunków jak Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne. Pani Katarzyna Opacka odczytała list od Starosty Powiatu Kwidzyńskiego, a z-ca Burmistrza list od Burmistrza Miasta Kwidzyna Pana Andrzeja Krzysztofiaka.

Następnie wystąpiły przedstawicieli Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Wszyscy podkreślali jak ważny jest zawód pielęgniarki i ratownika medycznego oraz to, iż absolwenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej będą mieli zatrudnienie w placówkach medycznych z uwagi na ich duże umiejętności zdobywane w PSW.

Również studenci starszych lat przybyli na uroczystość, a ich reprezentantką była Barbara Budrewicz Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PSW. Swoim kolegom, którzy dopiero rozpoczynają swoją naukę życzyła wytrwałości oraz powodzenia na studiach.

Pan Rektor oraz Pan Marek Sidor, który jest redaktorem naczelnym Pulsu Kwidzyna wręczyli indeksy laureatom konkursu o indeks PSW. Komisja konkursowa uznała, iż przyzna dwa indeksy dla każdej osoby z poszczególnych wydziałów. I tak na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku pielęgniarstwo konkurs o indeks wygrała Pani Natalia Dąbrowska, a na Wydziale Nauk Ekonomiczo – Społecznych Pan Krzysztof Karoluk. Pani Natalia odbierając nagrodę powiedziała, że spełniają się jej marzenia. Bardzo cieszymy się z tego, że indeksy trafiły w dobre ręce. Pan Marek Sidor w swoim wystąpieniu życzył sukcesów i satysfakcji z wyboru takiej Uczelni, jaką jest Powiślańska Szkoła Wyższa.

Pan Rektor wręczył także nagrody i podziękowania absolwentom oraz pracownikom PSW.

Za najlepsze prace dyplomowe zostali nagrodzeni studenci:

Piotr Bałasz z Ratownictwa Medycznego za pracę, pt. „Bezpieczeństwo sercowe impulsów wysokiego napięcia paralizatora elektrycznego TASER”,

Agnieszka Jaworska z Pielęgniarstwa za pracę, pt. „Rak piersi - problemy pielęgnacyjne kobiet po mastektomii”,

Tomasz Sylwanowicz z Pielęgniarstwa za pracę, pt. „Wentylacja mechaniczna pacjenta, wskazania, jej powikłania i proces pielęgnacyjny”,

Iwona Barbarewicz z Ekonomii za pracę, pt. „Demotywacja pracownika - nagradzanie i karanie oraz zjawisko mobbingu w środowisku pracy”

Wyróżnieni zostali także pracownicy Powiślańskiej Szkoły Wyższej – Prorektor ds. rozwoju i współpracy Pani dr Katarzyna Strzała-Osuch za rozwój Uczelni, a także realizację strategii międzynarodowej w roku akademickim 2016/2017 oraz Kierownik działu promocji, współpracy i rekrutacji mgr Marta Czermińska – za działania promocyjne w roku akademickim 2016/2017, a także rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej Uczelni.

Po wręczeniu nagród i podziękowań nastąpił najważniejszy punkt uroczystości – immatrykulacja studentów pierwszego roku. Po złożeniu ślubowania tradycyjnie wszyscy wysłuchali Gaude Mater Polonia.

Jubileuszowy wykład inauguracyjny, pt. „Polski pieniądz na początku XXI wieku – osiągniecia i najważniejsze wyzwania” wygłosił prof. dr hab. Dariusz Filar – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, członek rady Polityki Pieniężnej w latach 2004 – 2010.

Po wykładzie nastąpiło odśpiewanie Gaudeamus Igitur, po którym Rektor PSW oficjalnie otworzył  nowy rok akademicki. Pan Jarosław Golder – Dyrektor szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Kwidzynie zaprosił do wysłuchania koncertu przygotowanego przez dzieci i młodzież uczącą się w szkole. Zaprezentowała się także sekcja jazzowa działająca przy Kwidzyńskim Centrum Kultury.

Po uroczystości zaproszeni goście, studenci oraz pracownicy PSW zebrali się w foyer teatru na poczęstunek.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech