Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk
Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, którą Powiślańska Szkoła Wyższa, jako pierwsza, wraz z 22 innymi Uczelniami podpisała już w 2017r. stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Obecnie sygnatariusze deklaracji to prężnie działająca grupa 83 Uczelni polskich.
Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Realizacja Deklaracji wzmacnia zdolności organizacyjne i zarządcze uczelni poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój kadry akademickiej oraz budowanie prestiżu uczeni, jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.
Korzyści dla społeczności akademickiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej z bycia sygnatariuszem Deklaracji: 
• współpraca z administracją rządową w procesie tworzenia polityki publicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju i praktyk społecznej odpowiedzialności,
• rozwój sieci partnerstwa i współpracy środowiska akademickiego w Polsce m.in. w ramach platformy dialogu przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
• kształtowanie nowych idei i wartości etycznych wśród studentów, przyszłych pracowników, menadżerów i pracodawców,
• budowanie pozycji lidera zmian w środowisku akademickim w kierunku rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni,
• upowszechnianie dobrych praktyk uczelni podczas organizowanych przez Ministerstwo wydarzeń konferencyjnych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.
 
Załączniki:

 


Szanowni Państwo,
przekazujemy do zapoznania się Katalog dobrych praktyk 2020 w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, który powstał w ramach pracy Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwie Nauki i Edukacji, której Powiślańska Szkoła Wyższa jest członkiem i aktywnym działaczem.

Prezentowane "dobre praktyki" dotyczą wielu aspektów działalności Uczelni, w kontekście jej III misji, czyli działania ukierunkowanego na ludzi, społeczności, wszelkiego rodzaju interesariuszy - wewnętrznych oraz oczywiście zewnętrznych, w wielu obszarach życia społecznego, w imię kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem.

Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach ekonomicznym, cywilizacyjnym,
moralnym i etycznym. Uczelnia, bez względu na typ, nie jest bowiem enklawą wyjętą z otoczenia, lecz jedną z kluczowych instytucji, których zadaniem jest kształtowanie społeczeństwa wiedzy, a także odgrywanie roli kulturotwórczej.

Zapraszamy do lektury 😉

> Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (2021)

> Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (2020)

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech