Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Społeczna odpowiedzialność oraz zrównoważony rozwój to obecnie ważne koncepcje porządkujące życie społeczno-gospodarcze. Jako ważny ośrodek dydaktyczny w północnej Polsce, chcemy wdrażać i pokazywać jak w praktyce realizować działania społecznie odpowiedzialnie, służące zrównoważonemu rozwojowi. Społeczną odpowiedzialność rozumiemy jako branie odpowiedzialności za własne decyzje oraz ich wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Jesteśmy odpowiedzialni za jakość edukacji przyszłych kadr. Wychodzimy naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej, dostosowujemy programy kształcenia do potrzeb rynku pracy. Podejmujemy wyzwania m.in. projektowe o dużej wartości społecznej i gospodarczej. Rezultaty naszych prac dydaktycznych i rozwojowych służą społeczeństwu i wspierają rozwój biznesu. Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, staramy się zapewniać dobre warunki pracy oraz stwarzać możliwości rozwoju zawodowego. Wzmacniamy współpracę międzynarodową oraz jesteśmy partnerem dla przedstawicieli różnych sektorów w regionie i kraju.

Wypełniając zobowiązania wynikające z podpisanych przez Nas dokumentów dotyczących społecznej odpowiedzialności powołano stanowiska Pełnomocnika Senatu ds. współpracy instytucjonalnej. Jego zadaniem jest usystematyzowanie podejmowanych działań, a także inicjowanie nowych projektów oraz monitorowanie realizowanych przedsięwzięć.

Chcemy, aby działania wynikające z podpisanej deklaracji kształtowały postawy i zachowania pracowników Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Naszą ambicją jest kreowanie środowiska społecznie odpowiedzialnego wewnątrz i na zewnątrz Uczelni poprzez pokazywanie dobrych praktyk i inspirowanie do kolejnych społecznie odpowiedzialnych działań.

- Deklaracja Spolecznej Odpowiedzialnosci Uczelni

- Lista sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

- Publikacja SOU

Dokumenty:

1. Monitoring Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności PSW 2019-2020
2. Zestawienie działań Powiślańskiej Szkoły Wyższej podczas pandemii wywołanej COVID


 

Szanowni Państwo,
przekazujemy do zapoznania się Katalog dobrych praktyk 2020 w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, który powstał w ramach pracy Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwie Nauki i Edukacji, której Powiślańska Szkoła Wyższa jest członkiem i aktywnym działaczem.

Prezentowane "dobre praktyki" dotyczą wielu aspektów działalności Uczelni, w kontekście jej III misji, czyli działania ukierunkowanego na ludzi, społeczności, wszelkiego rodzaju interesariuszy - wewnętrznych oraz oczywiście zewnętrznych, w wielu obszarach życia społecznego, w imię kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem.

Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach ekonomicznym, cywilizacyjnym,
moralnym i etycznym. Uczelnia, bez względu na typ, nie jest bowiem enklawą wyjętą z otoczenia, lecz jedną z kluczowych instytucji, których zadaniem jest kształtowanie społeczeństwa wiedzy, a także odgrywanie roli kulturotwórczej.

Zapraszamy do lektury 😉

Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (2021)

Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (2020)

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech