Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

 

Społeczna odpowiedzialność oraz zrównoważony rozwój to obecnie ważne koncepcje porządkujące życie społeczno-gospodarcze. Jako ważny ośrodek dydaktyczny w północnej Polsce, chcemy wdrażać i pokazywać jak w praktyce realizować działania społecznie odpowiedzialnie, służące zrównoważonemu rozwojowi. Społeczną odpowiedzialność rozumiemy jako branie odpowiedzialności za własne decyzje oraz ich wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Jesteśmy odpowiedzialni za jakość edukacji przyszłych kadr. Wychodzimy naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej, dostosowujemy programy kształcenia do potrzeb rynku pracy. Podejmujemy wyzwania m.in. projektowe o dużej wartości społecznej i gospodarczej. Rezultaty naszych prac dydaktycznych i rozwojowych służą społeczeństwu i wspierają rozwój biznesu. Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, staramy się zapewniać dobre warunki pracy oraz stwarzać możliwości rozwoju zawodowego. Wzmacniamy współpracę międzynarodową oraz jesteśmy partnerem dla przedstawicieli różnych sektorów w regionie i kraju.

Wypełniając zobowiązania wynikające z podpisanych przez Nas dokumentów dotyczących społecznej odpowiedzialności powołano stanowiska Pełnomocnika Senatu ds. współpracy instytucjonalnej. Jego zadaniem jest usystematyzowanie podejmowanych działań, a także inicjowanie nowych projektów oraz monitorowanie realizowanych przedsięwzięć.

Chcemy, aby działania wynikające z podpisanej deklaracji kształtowały postawy i zachowania pracowników Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Naszą ambicją jest kreowanie środowiska społecznie odpowiedzialnego wewnątrz i na zewnątrz Uczelni poprzez pokazywanie dobrych praktyk i inspirowanie do kolejnych społecznie odpowiedzialnych działań.

- Deklaracja Spolecznej Odpowiedzialnosci Uczelni

- Lista sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

- Publikacja SOU

Dokumenty:

1. Monitoring Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności PSW 2019-2020
2. Zestawienie działań Powiślańskiej Szkoły Wyższej podczas pandemii wywołanej COVID

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech