Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. uczelnia wyższa zobowiązana jest współpracować z otoczeniem gospodarczym, którego przedstawiciele instytucji i firm z różnych sektorów życia publicznego tworzą Radę Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Głównymi założeniami Rady Pracodawców PSW jest współudział w udoskonalaniu procesu i jakości kształcenia poprzez dostosowanie programów kształcenia do obecnych potrzeb rynku pracy, potrzeb pracodawców, instytucji ect.

Działania Rady Pracodawców PSW to współpraca w zakresie organizowania konferencji naukowo-szkoleniowych, panelów dyskusyjnych, wydarzeń popularno-naukowych dla szerokiego spektrum odbiorców, jak również wspólnej realizacji projektów z zakresu pożądanych zmian społeczno-gospodarczych w regionie.

Skład Rady Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest stale aktualizowany, aby sprostać potrzebom procesu kształcenia, studentów a także rynku pracy. Obecnie w skład Rady wchodzą następujący przedstawiciele instytucji i firm regionu: 

– Karol Sienkiewicz- Prezes PSS Społem w Kwidzynie,

– Wiesław Wosiak - Wice Starosta Powiatu Kwidzyńskiego,

– Piotr Widz - Zastępca Burmistrza Miasta Kwidzyn,

– Łukasz Pelczarski - Właściciel; Coffee Promotion,

– Jerzy Śnieg- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „RENAWA”, Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego,

– Artur Krupa - Członek Zarządu MOP Serwis,

– Danuta Woronowicz, -Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,

– Dariusz Wierzba - Wójt Gminy Kwidzyn,

– Aneta Wilma - Zastępca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie,

– Roman Bera - Radny Miasta Kwidzyn,

– Krzysztof Małkiewicz - Komendant Liceum Mundurowego „Spartakus” w Kwidzynie,

– marzena Olszewska-Fryc - Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki, Podmiot Leczniczy COPERNICUS w Gdańsku,Wice Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,

– Marek Sidor - Właściciel i Redaktor naczelny „Puls Kwidzyna”, Radny Miasta Kwidzyn,

– Jerzy Bartnicki - do 2018r. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Radny Miasta Kwidzyn, 

– Piotr Janiewicz - Dyrektor ds. pielęgniarstwa EMC Szpital Zdrowie Kwidzyn,

– Wioletta Pawłowska - Naczelna Pielęgniarka, Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim, 

– Natalia Pawłowska - Product Leader, LaCroix Electronics, 

– Marcin Duda - Prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Kwidzyn-Górki. 

Rada pracodawców PSW

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech