Lektor języka polskiego jako obcego

- Samodzielny nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Ekonomiczno - Społecznych

- Asystent, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomiczno - Społecznychsystent, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomiczno - Społecznych

- Samodzielny nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo 

- Adiunkt na Wydziale Nauk z Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo 

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące prowadzi rekrutację na następujące stanowiska:

- Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

 

 

Klauzule zgody do zamieszczenia na CV

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji. 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie. 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji.