- Profesor i adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu - kierunek Położnictwo,
- Profesor i adiunkt na Wydziale Nauk z Zdrowiu, kierunek Kosmetologia,
- Profesor i adiunkt na Wydziale Nauk z Zdrowiu, kierunek Dietetyka,
- Specjalista ds projektów,
- Kierownik działu promocji i rekrutacji (na zastępstwo),
- Referent ds promocji,
- Technik/Informatyk,
- Referent ds międzynarodowych, 

Klauzule zgody do zamieszczenia na CV

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji. 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie. 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji.