dr Makowski tczew

Uroczystość wręczenia dyplomów i ukończenia studiów Powiślańskiej Szkoły Wyższej I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku pielęgniarstwo odbyła się 29 marca. To był szczególny dzień dla tych, którzy weszli w nowy etap życia, rozpoczynając pracę zawodową w służbie zdrowia oraz przyjmując odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka.

Czytaj więcej...

W dniu 16 grudnia 2013 roku student Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Olexandr Petushyn'sky został wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii. To pierwsze tego rodzaju wyróżnienie dla studenta kwidzyńskiej uczelni.

Czytaj więcej...