Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest indeks uczelni na dowolnie wybranym kierunku: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne

fotka indeks s

 

Uczestnik konkursu musi udzielić wyczerpującej odpowiedzi 2 (lub więcej) pytania otwarte z zakresu ekonomii, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego zgodnie z preferowanym kierunkiem studiów.

Aby stać się laureatem konkursu należy odpowiedzieć na pytania, które zostaną opublikowane na łamach Pulsu Kwidzyna, który jest także do pobrania w siedzibie uczelni. Odpowiedzi wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie, należy przesłać pocztą w kopercie zaadresowanej: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem „Konkurs o indeks” lub dostarczyć osobiście pod wskazany powyżej adres w godz. 10.00 - 16.00, w terminie do 5 października 2017 r.

„W imieniu własnym oraz Społeczności Akademickiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie a także w imieniu współorganizatora konkursu Pulsu Kwidzyna, chciałabym przedstawić Państwu nasz coroczny „Konkurs o indeks PSW w Kwidzynie”. Konkurs stwarza możliwość studiowania   w Powiślańskiej Szkole Wyższej, wszystkim chętnym, którzy do niego przystąpią i spełnią warunki określone w dołączonym Regulaminie, w tym przede wszystkim odpowiedzą wyczerpująco na dwa lub więcej z zadanych pytań konkursowych” – mówi dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy w Powiślańskiej Szkole Wyższej.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie! Jest to niepowtarzalna okazja do bezpłatnego studiowania na dowolnie wybranym kierunku.

Regulamin konkursu