Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

 

XII edycja konkursu prac licencjackich poświęconych współczesnym problemom ekonomicznym

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsku pragnie zaprosić do udziału w XII edycji Konkursu Prac Licencjackich.

Konkurs poświęcony jest współczesnym problemom ekonomicznym i innowacyjności w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój regionu gdańskiego.

Spośród nadesłanych do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku prac licencjackich, Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni z terenu Trójmiasta, wyłoni te, które będzie można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Prace w wersji papierowej i elektronicznej z opinią promotora i recenzją oraz adresem autora należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. na adres:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 90-830 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs Prac Licencjackich.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem PTE Oddział w Gdańsku, tel. 58 301-52-46, e-mail: biuro@gdansk.pte.pl.          

 

lic wersja ostateczna 23.10.2015 724x1024

 


Inauguracja roku akademickiego 2015/2016


Zostań stypendystą SKEF

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje projekt Fundusz Stypendialny. Celem funduszu jest wsparcie materialne:

a. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa,

b. wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa, w okresie 5 lat od opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Fundusz tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia, jako podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego (1%) oraz z wpłat i darowizn.

Szczegóły zawiera regulamin funduszu stypendialnego SKEF (regulamin i wnioski dostępne są na stroniewww.skef.pl w zakładce SKEF charytatywny – fundusz stypendialny). Zainteresowane osoby prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z regulaminem funduszu stypendialnego SKEF. Osoby ubiegające się o stypendium, składajądo dnia 31 października 2015 roku, wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając dokumenty na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81- 472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny

Pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego należy kierować do Iwony Karmasz 58/624-98-76 ; e-mail: ikarmasz@skef.pl


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci śp. lek. med. Leszka Strzały

 

Społeczność Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci długoletniego wykładowcy Powiślańskiej Szkoły Wyższej śp. lek. med. Leszka Strzały.Uroczyste pożegnanie odbędzie się 19.09.2015 r. o godzinie 11:00 w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty (Katedra) w Kwidzynie, msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie o godzinie 11.30, ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 12.30 na Cmentarzu Komunalnym w Kwidzynie.
 
Leszek Strzala
 

Wręczenie dyplomów – wrzesień 2015


Studia magisterskie przy współudziale PSW

Powiślańska Szkoła Wyższa i Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu stworzyły ofertę specjalną. Proponujemy studia podyplomowe oraz magisterskie w następującej konfiguracji:

1. Studia podyplomowe Lider Biznesu i Administracji oraz studia magisterskie administracyjno-ekonomiczne.

W tak zorganizowanych studiach dyplom magisterski otrzymasz z Kolegium Jagiellońskiego -Toruńskiej Szkoły Wyższej i świadectwo studiów podyplomowych z Powiślańskiej Szkoły Wyższej, wnosząc czesne w wysokości 1800 zł za semestr.

Druki rekrutacyjne oraz więcej informacji udziela Rekrutacja PSW

Termin składania dokumentów upływa 10 października 2015 r. 

Zapraszamy

 


Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w 2 lata!

 

Osoby, które ukończyły kierunki z zakresu nauk społecznych, w tym:

Politologię,

Politykę samorządową,

Integrację europejską,

Europeistykę,

Administrację

mają możliwość ukończenia II kierunku studiów w Powiślańskiej Szkole Wyższej na wydziale Zarządzania, kierunku Bezpieczeństwo narodowe, specjalności: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz Bezpieczeństwo publiczne. Dla tych osób istnieje możliwość uznania treści kształcenia z dziedziny nauk politologicznych, co spowoduje zakwalifikowanie na wyższy semestr.

Studia będą prowadzone w ramach Indywidualnego Toku Studiów. Ukończenie studiów w dwa lata jest możliwe po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów Bezpieczeństwo Narodowe wraz z zaliczeniem różnic programowych.

Różnice programowe podlegają opłatom w kwotach przewidzianych w załączniku do

zarządzenia Kanclerza z dnia 7 stycznia 2015 r.

Osoby mające związek z pracą w dziedzinie bezpieczeństwa mogą ubiegać się o zwolnienie z praktyki zawodowej.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek,
2. Oświadczenie o ubezpieczeniu,
3. podanie do Pana Dziekana o przyjęcie na wyższy semestr,
4. Świadectwo Dojrzałości (oryginał lub odpis),
5. Dyplom (oryginał lub odpis),
6. Suplement do Dyplomu,
7. Potwierdzenie opłaty wpisowej w kwocie 300 zł,
8. Odpis skrócony aktu małżeństwa – jeśli nastąpiła zmiana nazwiska,
9. 4 zdjęcia.

Wpisowe jest opłatą za przeprowadzenie wszystkich czynności o charakterze administracyjnym 
w trybie postępowania kwalifikacyjnego, któremu poddał się kandydat i nie podlega zwrotowi. Czesne jest ustalane przez Kanclerza na podstawie Statutu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie.
Dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej (Wyższej Szkoły Zarządzania) przewidziana jest 
50 % zniżka w czesnym – wykaz opłat z tytułu czesnego obowiązujący w roku akademickim 2015/2016.

 

 


Open innovation – poszukiwanie czynników rozwoju firm w środowisku PLGD – zaproszenie

 

Powiślańska Lokalna Grupa Działania, Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny orazTowarzystwem Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego

zapraszają w dniu 18.08.2015r. o godz. 12.00 do Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Górkach (w sali C1.05) na spotkanie w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju pt:

„Open innovation – poszukiwanie czynników rozwoju firm w środowisku PLGD”.

Planowane spotkanie będzie poświęcone następującym zagadnieniom:

 1. PLGD w nowym okresie programowania – Mirosław Plakwicz.

 2. Wartość dla firm z uczestnictwa w PLGD – Mirosław Plakwicz.

 3. Open Innovation czyli poszukiwanie wiedzy i rozwiązań w środowisku lokalnym – wykład praktyczny – dr Michał Klepka.

 4. Innowacje w nowej perspektywie finansowej UE – główne wyzwania – dr Michał Klepka.

 5. Oferta finansowa dotycząca projektów objętych dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej przedstawiciel – Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

 6. Warsztat z materiałami PLGD.

 7. Dyskusja

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszystkich informacji na temat prac nad Lokalną Strategią Rozwoju udziela Biuro Stowarzyszenia: tel: 55/ 261 37 06 lub drogą mailową: sekretariat@powislanskalgd.pl (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).


Dziergana Pielęgniarka czeka na… Pielęgniarki!

 

 

 

 

Świeżo wydziergana na drutach Pielęgniarka czeka na świeżo upieczone Pielęgniarki!

Rozdanie dyplomów Absolwentom Powiślańskiej Szkoły Wyższej już 12 września!

 

nowy misiek2

 

 

 


 

 

Konkurs Absolwent Roku 2015

 

Adzuna poszukuje „Absolwenta Roku 2015”. Konkurs skierowany jest do wszystkich absolwentów: naukowców, sportowców, przedsiębiorców, zaangażowanych społecznie lub politycznie, podróżników. Nagrodzeni zostaną najlepsi i najzdolniejsi w swojej dziedzinie. Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą odpowiedzieć na kilka krótkich pytań i opisać co sprawia, że wybijają się ponad tłum.

Zasady udziału
Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą odpowiedzieć na kilka krótkich pytań i opisać co sprawia, że wybijają się ponad tłum. Zgłoszenia można wysyłać do 22 sierpnia 2015. Zwycięzca ogłoszony zostanie 1 września 2015.

Nagrody

 • Staż w wiodącej firmie (w tym eBay, L’Oreal, Google, Sony)

 • Nagroda pieniężna 5,500 zł

 • „Klinika CV” z osobą ze świata biznesu

 • Sesja mentorska 1-na-1

Dlaczego przygotowaliśmy konkurs?

Wyszukiwarka ofert pracy Adzuna ponownie połączyła siły z najlepszymi specjalistami ze świata biznesu oraz firmami, aby wybrać i nagrodzić najwybitniejszych absolwentów 2015. Sytuacja zawodowa absolwentów potrafi być trudna, co w dużej mierze wynika ze znacznej konkurencji na rynku pracy. W Polsce nie brakuje utalentowanych studentów, jednak aby zabłysnąć, należy wybić się ponad tłum i dać się zauważyć przyszłemu pracodawcy. Szczególnie osoby stawiające pierwsze zawodowe kroki potrzebują możliwości przedstawienia swoich atutów. Chcielibyśmy dać tegorocznym i zeszłorocznym absolwentom możliwość zaprezentowania się z jak najlepszej strony i ułatwienia sobie startu na pierwszym etapie kariery.

Strona konkursowa

http://www.adzuna.pl/graduate-of-the-year.html

Zwycięzca otrzyma możliwość odbycia praktyki zawodowej w prestiżowej firmie (m.in. Google, L’Oreal, Sony, eBay), nagrodę pieniężną w wysokości 5 500 zł, „klinikę CV” oraz sesję mentorską z przedstawicielem świata biznesu.

Zwyciężczynią zeszłorocznej edycji została Teresa Domaszewska – absolwentka Politechniki Wrocławskiej – która podczas rocznego stażu na University of Virginia w Stanach Zjednoczonych pracowała nad odnalezieniem nowych kandydatów na leki na chorobę tropikalną dengę oraz grypę. Wkrótce po zwycięstwie w konkursie Teresa rozpoczęła doktorat, podczas którego pracowała nad nękającym kraje trzeciego świata i powracającym do Europy lekoopornym prątkiem gruźlicy. Informację o jej zwycięstwie opublikowały dziesiątki portali, w tym Gazeta WyborczaEdulandia czy dla Studenta.

 


Juwenalia 2015

 

 

W tym roku Juwenalia trwały dwa dni. Na szczęście pogoda nam sprzyjała.

W piątek zaczęliśmy na sportowo – drużyny zmagały się w Turnieju College Cup o Puchar Rektora w piłkę nożną oraz siatkówkę. O 10.00 wystartowała piłka nożna – stawiło się 6 drużyn. Po pełnych emocji meczach klasyfikacja końcowa Turnieju przedstawiała następująco:

I miejsce – FC Cytrynki
II miejsce – FC Seven
III miejsce – Ebola

Zacięta rywalizacja była także w Turnieju siatkarskim! Między drużynami panowała atmosfera rywalizacji, ale także świetnej zabawy.

Zdarzało się, że zawodnicy chcieli rozwiązywać sporne sytuacje za pomocą challenge’u :)
Klasyfikacja końcowa Turnieju siatkarskiego:
I miejsce – FC Babole
II miejsce – Powiślańska Szkoła Wyższa
III miejsce – Zbieranina

W sobotę przed Uczelnią rozpaliliśmy grilla i przy dźwiękach zespołu Error_404 rozpoczęliśmy imprezę. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowały Natalia, Gosia i Nikola.
Obejrzeliśmy pokaz ratownictwa drogowego. Był wypadek, dym, ranni i pomoc na czas. Mogliśmy zobaczyć jak profesjonalnie współpracują brygady straży pożarnej, pogotowia i policji. Akcja była szybka i sprawna – żaden student nie ucierpiał w wyniku pokazu.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 zagrały nam pięknie na flażoletach, nie jednemu łezka w oku się zakręciła. Dzieciaczkom osobiście dziękował za występ Rektor PSW prof. Stefan Angielski.
Punktualnie o godzinie 13.45 Studenci przejęli władzę z rąk Pana Rektora oraz Burmistrza Miasta Kwidzyna Pana Andrzeja Krzysztofiaka w postaci symbolicznego klucza oraz obiecali, że zwrócą Uczelnię jak i miasto w nienaruszonym stanie.

Studenci PSW szli ulicami miasta w paradzie tuż za orkiestrą dętą „Helikon” oraz kwidzyńskimi mażoretkami ze Szkoły Muzycznej w Kwidzynie. Wspierali nas także kwidzyńscy motocykliści. Na stadionie studenci częstowali mieszkańców Kwidzyna pysznym żurkiem, chlebem ze smalcem oraz domowymi ciastami. Można było także skorzystać z darmowego pomiaru cukru, ciśnienia itp. W międzyczasie Pełnomocnik Rektora Pani prof. Krystyna Strzała wręczyła nagrody zwycięzcom w turniejach i konkursach.

Rozegrany został także mecz piłki ręcznej z zawodnikami MMTS Kwidzyn, Oldboys MMTS Kwidzyn oraz młodzieżą z grupy niepełnosprawnych Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie. Mecz zakończył się remisem. Około godz. 20.00 zaczęła się impreza integracyjna studentów PSW, jednak szczegółów zdradzać nie będziemy ;)

Dziękujemy za pomoc i wsparcie wszystkim instytucjom, firmom i osobom, które przyczyniły się do organizacji tegorocznego święta studentów!

 

 


VIII Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Zaproszenie PL 724x1024

 


Maskotka Powiślańskiej Szkoły Wyższej w wersji żeńskiej już gotowa

 

Maskotki Powiślańskiej Szkoły Wyższej w wersji żeńskiej i męskiej już gotowe 

Pierwsza odsłona na Kwidynaliach w dniu 20.06.2015r.
Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i projektanta oraz wykonawcy maskotki p. Anny Andrałojć

Katarzyna Strzała-Osuch

 

IMG 20150616 WA0000 768x1024

mis e1434114626244

 


Juwenalia 2015!

 

psw juwenalia 2015 710x1024

 


Bieg Papiernika – zobaczcie jak było!

 
Drużyna Powiślańskiej Szkoły Wyższej wystartowała w VI Kwidzyńskim Biegu Papiernika, który odbył się 23 maja 2015 r. na Stadionie Miejskim w Kwidzynie. Nasi studenci i absolwenci PSW byli wśród 3268 biegnących osób w składzie:

– Dominik Gburczyk,
– Tomasz Mateńka,
– Karolina Jeż,
– Marek Pierepienko,
– Estera Figura,
– Justyna Łusiak
– Maciej Kosecki.

Wszyscy w świetnych humorach i przygotowani do biegu stawili się na starcie punktualnie o godz. 11.00.
Biegaczy wspierali licznie przybyli kibice oraz studenci PSW, którzy pomagali organizatorom – International Paper Kwidzyn S.A.
Nasi studenci służyli pomocą w biegach dziecięcych, które odbyły się przed biegiem głównym dorosłych oraz pomagali na mecie osobom, które kończyły bieg (studenci kierunków Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne oraz Ekonomia). Ich pomoc była nieoceniona, gdyż osoby kończące bieg nierzadko były bardzo wyczerpane i potrzebowały dodatkowego wsparcia. Natomiast studenci Bezpieczeństwa Narodowego dodatkowo obstawiali trasę biegu.
Powiślańska Szkoła Wyższa po raz pierwszy zaangażowała się w pomoc organizatorom –studenci zdobyli ogromne doświadczenie przy pomocy w imprezie masowej rangi ogólnopolskiej.

Wszystkim studentom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę!

druzyna

studenci

 

5560bd8c7baaa gd

fot. kwidzyn.naszemiasto.pl

5560d0a909545 gd

fot. kwidzyn.naszemiasto.pl

5560d0d4ae902 gd

fot. kwidzyn.naszemiasto.pl

5561b15e39310 gd

fot. kwidzyn.naszemiasto.pl

5561b811dbd07 gd

fot. kwidzyn.naszemiasto.pl

IMG 3738

IMG 3745

IMG 3772

IMG 3776

IMG 3795

IMG 3808

 

 


Studencie – dopisz się do listy mailingowej

 

fabook

 


Zaprojektuj maskotkę Uczelni !

 

mismaskotka

 


Kibicuj z nami!

 

 

23 maja o godz. 11.15 nasza reprezentacja wystartuje w największym biegu w Polsce na 10 km – VI Kwidzyńskim Biegu Papiernika.

Serdecznie zapraszamy studentów, wykładowców i przyjaciół Powiślańskiej Szkoły Wyższej wraz z rodzinami!

 

plakat Bieg Papiernika

 


Wręczenie dyplomów 2015


Weź udział w KAMLE

Jesteś młodym, twórczym i aktywnym człowiekiem? Masz głowę pełną pomysłów?

Chcesz rozwinąć swoje talenty i pasje? Masz ochotę wpływać na EKOlogiczny rozwój Kwidzyna?

Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś TAK, zapraszamy do udziału w KAMLE.

Zaplanuj ciekawy projekt ekologiczny i zdobądź wsparcie rzeczowe na jego realizację o wartości 700,00 zł

W ramach KAMLE 2015 oferujemy:

1. Kompleksowe przygotowanie grupy młodzieżowej do realizacji projektu ekologicznego.

2. Wsparcie rzeczowe o wartości 700,00 zł na realizację projektu ekologicznego. Wsparcie mentora i wolontariuszy międzynarodowych.

3. Promocje projektu w trakcie giełdy projektów młodzieżowych. Certyfikat Młodzieżowych Liderów Ekologicznych. Podziękowania Burmistrza Kwidzyna.

Ogłoszenie w załączeniu oraz na stronie www.ekokwidzyn.pl

Chcesz wziąć udział w KAMLE prześlij zgłoszenie emailem do dnia 09 marca 2015.

W zgłodzeniu podaj: Imię i nazwisko lidera lub opiekuna grupy, nazwę grupy lub szkoły, ilość uczestników grupy, tel. lub email, do lidera lub opiekuna grupy.

Wojciech Wąszewski- sekretariat@ekokwidzyn.pl , 55 261 22 16, 55 261 37 97

Zgłaszając się do KAMLE nie musisz mieć jeszcze szczegółowego pomysłu na projekt. Wypracujemy pomysł w trakcie warsztatów.

Szczegółowych informacji udziela Dominik Sudoł, dsudol@ekokwidzyn.pl, 692 342 510

KAMLE to ciekawa przygoda ekologiczna. Weź w niej udział!

Jeżeli możesz to:

– prześlij to ogłoszenie znajomym, przyjaciołom, sąsiadom;

– umieść na swoim profilu FB;

– wrzuć na stronę internetową;

– powiedz o KAMLE swoim kolegom i koleżankom;

– wydrukuj ogłoszenie i powieś na tablicy ogłoszeń;

LINK do VIDEO –  KAMLE w TV Kwidzyn

http://www.tv-kwidzyn.pl/6,823-zmieniaj_otoczenie_-_zapisz_sie_do_kamle.html

 

kamle 2015 724x1024

 


Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

 

 

Drodzy studenci Kierunku Pielęgniarstwo,

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony: Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego. Strona poświęcona jest historii Pielęgniarstwa, która jest częścią dziedzictwa narodowego, wpisuje się w historię Polski, historię medycyny, zgromadzeń zakonnych oraz polskich kobiet. Znajomość własnych korzeni daje poczucie przynależności, więzi i dumy, poczucie tożsamości zawodowej. Inspiruje i dodaje sił do pracy na rzecz rozwoju profesji. Mamy nadzieję, iż polecana strona zaciekawi nie jednego z Państwa.
Link do strony: http://www.wmpp.org.pl/pl/

 


Zaproszenie z okazji Dnia Kobiet

 

dzien kobiet.440.623.s

 


Studencki Konkurs Filmowy

Komunikat 1024x724

 


Obrona prac dyplomowych

 

W ubiegłym tygodniu, studenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej przystąpili do obrony swoich prac dyplomowych. Przed komisją egzaminacyjną stanęło 124 studentów. 
81 z nich, to studenci Pielęgniarstwa ogólnego – ostatni rocznik studiów niestacjonarnych. Do egzaminów przystąpiły także 43 studentki Pielęgniarstwa w ramach studiów pomostowych.

 

Przebieg egzaminu dyplomowego

Prace dyplomowe powstawały pod czujnym okiem promotorów:
– prof. Wiesławy Łysiak – Szydłowskiej,
– dr n. med. Anny Tałaj,
– dr n. med. Marzeny Zarzecznej – Baran,
– dr n. med. Marii Ignacego Pirskiego,
– dr Małgorzata Czaja,
– dr n. med. Krzysztof Szyszko.

 

Komisja egzaminacyjna w trakcie pracy

 

Z dumą informujemy, iż wszyscy przystępujący studenci zdali egzamin dyplomowy. Pomimo powszechnie panującego skupienia wśród przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy atmosfera egzaminu była przyjazna i serdeczna.

Już niedługo, 21 marca 2015 r. w Teatrze Miejskim w Kwidzynie odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów, na które zapraszamy tegorocznych absolwentów wraz z rodzinami.

 


 

WOŚP w PSW – zebraliśmy 324 złote!

 

Nadeszła pora na podsumowanie 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku udało nam się zebrać kwotę 324,66 zł!

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy razem ze społecznością Powiślańskiej Szkoły Wyższej wsparli akcję Jurka Owsiaka. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.
Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok, by móc pomagać potrzebującym.

wosp

 

 

 


Nabór nadal trwa !!! – Studia podyplomowe – Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i organizowania opieki długoterminowej

 

geriatria

 

 


Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej – TSKS 2015

 

Ruszamy!!! Już po raz ósmy studenci z całej Polski zmagać się będą w czterodniowym festiwalu Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej, w czasie którego udowodnią nam, jak niezwykle są utalentowani. Pokażą, że potrafią rozbawić widownie do łez, zaimprowizować coś wesołego i błyskotliwego, porywając za sobą zgromadzoną publiczność, a także okiełznać ogień w trakcie pokazu fireshow. A wszystko to w pięknym i kolorowym mieście Kopernika, w wiosennej scenerii.

W tym roku studenci będą mogli zaprezentować swoją twórczość w trzech kategoriach!

Przegląd Kabaretów „KOPYTKO”
Przegląd Grup Improwizacyjnych „IMPRO”
Przegląd Grup Fireshow

Jesteś utalentowany? Prowadzisz amatorski kabaret, a może uprawiasz stand-up? Działasz w grupie improwizacyjnej, lub jesteś „Tancerzem Ognia” i występujesz w pokazach fireshow? MASZ TALENT! Pokaż na co Cię stać, bo być może właśnie Ty zdobędziesz nagrodę finansową!!! Poczuj smak zwycięstwa, bądź KRÓLEM TSKS! Nie zwlekaj, zgłoś się i zademonstruj swoje zdolności w Toruniu!!!

Odwiedź nas na: www.tsks.umk.pl
Fanpage: Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej
Na zgłoszenie masz czas do 1 marca. Nie zwlekaj, czas ucieka! 

Do udziału w VIII edycji Toruńskich Spotkaniach Kultury Studenckiej zaprasza utalentowanych studentów z całej Polski Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Plakat Zgloszeniowy


Konkurs na prace naukowe o Żuławach

 

Stowarzyszenie Żuławy – gmin i powiatów żuławskich – przesuwa termin składania prac w konkursie na najlepsze prace naukowe – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub doktorskie, obronione w latach 2012 i 2013 r., związane tematycznie, bezpośrednio lub pośrednio, z regionem Żuław delty Wisły.
Nowy termin to 16 lutego 2015 r.

Cele Konkursu to: upowszechnianie wiedzy o Żuławach delty Wisły; wzbudzenie zainteresowania Żuławami delty Wisły; upowszechnienie prac naukowych mogących mieć wpływ na rozwój Żuław delty Wisły.
upowszechnienie prac naukowych mogących mieć wpływ na rozwój Żuław delty Wisły.
Pracę do Konkursu może zgłosić jej autor (autorzy).

Fundusz nagród jest zależny od ilości zgłoszonych prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 31 marca 2015 r.

Wszelkie informacje nt. konkursu można uzyskać telefonicznie pod numerem 509396900 (Grzegorz Gola), po przesłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniezulawy.org.pl lub na stroniewww.stowarzyszeniezulawy.org.pl.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech