Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Fundusze Europejskie do wzięcia

     W ramach organizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Kwidzynie Centrum Projektów, w piątek 9 grudnia odbyło się seminarium szkoleniowe pt. Metody skutecznego pozyskiwania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzącym spotkanie był Maciej Topolewski, specjalista EFS oraz metodologii zarządzania projektami.

     W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, czekają na przedsiębiorców miliony Euro na finansowanie działań, zmierzających do podnoszenia ich konkurencyjności na rynku. W latach 2004-2006, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, można uzyskać wsparcie, finansowanie na działania zmierzające do m.in. na rozwój kadr nowoczesnej gospodarki przedsiębiorstw. Niestety, doświadczenia półtorarocznego okresu uczestnictwa Polski w tym programie, wskazują na bardzo małą efektywność wykorzystania przyznanych środków. Dla gospodarki w skali kraju i regionu oznacza to, że środki przeznaczone na wzrost konkurencyjności naszych firm, zostaną zwrócone do Brukseli. „Wnioski składane przez przedsiębiorców z woj. pomorskiego zawierają błędy, które je dyskwalifikują. Brakuje podstawowych załączników lub pieczęci, podpisów, paraf uprawnionych osób czy dat. Kolejnym – trudniejszym – etapem jest prawidłowe wdrożenie i rozliczenie przedsięwzięcia” – komentuje prelegent Maciej Topolewski.
„Przedsiębiorcom z powiatu kwidzyńskiego brakuje specjalistycznej pomocy w przygotowywaniu projektów i wniosków. Dlatego inicjatywa WSZ w Kwidzynie i utworzenie Centrum Projektowego jest cenna i powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem lokalnych środowisk, przedsiębiorców, instytucji, różnych organizacji” – dodaje Krzysztof Krzeszowski pełnomocnik Rektora ds. promocji absolwentów.
Problem nie efektywnego wykorzystania pomocy, jaką przyznano Polsce nie ma jednego prostego rozwiązania, ale należy podejść bardzo poważnie, ponieważ w samym województwie pomorskim suma nie wykorzystanych środków przekracza już dziesiątki milionów Euro. „Generalnie w skali całego kraju jest to bardzo poważny problem. Chociażby w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich działanie 2.3 rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, którym się szczególnie zajmujemy, podczas oceny wniosków występuje niewielka (około 10%) osiągalność minimalnego pułapu 60 punktów na 100 możliwych. Potencjalnym odbiorcą pomocy jest każdy przedsiębiorca działający na terenie Polski” – konkluduje M. Topolewski.
„Przystępując do aplikowania o środki unijne, należy posiadać olbrzymia specjalistyczną wiedzę, aby fachowo się do tego zabrać. Dlatego stworzenie takiego centrum projektowego, które powstaje przy WSZ w Kwidzynie, jest bardzo potrzebne. Dzięki specjalistą z którymi współpracuje Uczelnia, np. z WUP w Gdańsku czy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będziemy mogli skutecznie pomagać naszym pracodawcą.” – zachęca Krzysztof Krzeszowski pełnomocnik Rektora ds. promocji absolwentów.
                                        45
                                        67

 

 

 


 

Seminarium naukowe

To było już piąte Seminarium Naukowe pt. „Edukacja i Nauka naszą wspólna przyszłością”, którego organizatorem była Powiślańska Szkoła Wyższa oraz Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Tym razem mieliśmy okazję gościć w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. dr Władysława Gębika w Kwidzynie.

     Na wstępie wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości powitała prorektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Krystyna Strzała – dla której była to wzruszająca chwila, ponieważ jest absolwentką I LO oraz p. Ewa Dobaczewska, Członek Zarządu Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

     Tematyka seminarium była zróżnicowana, gdyż przedstawiane referaty dotyczyły: zdrowia, gospodarki, polityki, ochrony środowiska oraz społeczeństwa.

     W pierwszy temat dotyczący aktualnych problemów pielęgniarstwa, zgromadzone osoby wprowadziła mgr Dorota Jaworska a studentka Martyna Aniszewska przybliżyła słuchaczom temat „Eutanazja to krzyk o pomoc”.

     Kolejny temat bardzo „na czasie” pt. „Wpływ kryzysu finansowego USA na sytuację na GPW w Warszawie” po krótkim wprowadzeniu przez dr Beatę Pawłowską zaprezentował Jacek Zawadziński.

     Następnie mgr inż. Daniel Osuch wprowadziła słuchaczy w temat Aktualne problemy świata – Bezdomność, a referat pt. „Bezdomność a powrót do społeczności” zaprezentowała Monika Ubowska.

     Na zakończenie mgr Katarzyna Strzała-Osuch przybliżyła temat Konsekwencje decyzji – kontekst ekologiczny a referat pt. „Teraźniejszość to klucz do przyszłości-efekt cieplarniany” wygłosił Łukasz Smorczewski.

     Tak jak w poprzednich latach seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, frekwencja dopisała. Uczestnikami była młodzież z kwidzyńskich szkół średnich oraz zaproszeni goście.
123

 

 


 

Ciekawe seminarium o zdrowiu i internecie

 

     Już po raz czwarty Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie zorganizowała seminarium pn. „Edukacja i nauka naszą wspólna przyszłością”. Odbiorcami ciekawej wiedzy, przekazanej przez wykładowców i studentów WSZ, byli uczniowie szkół ponadgminazjalnych powiatu kwidzyńskiego. Wśród obecnych nie zabrakło również seniorów, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

     Tematyka seminarium, przedstawiona naprzemiennie w sześciu kolejnych referatach z wykorzystaniem środków audiowizualnych, dotyczyła aktualnych i niezmiernie istotnych problemów zdrowotnych ludności, bankowości internetowej, a także znaczenia Internetu w działalności handlowej. To tylko niektóre z zagadnień, które można zgłębić, studiując w WSZ w Kwidzynie, bowiem na dwóch wydziałach: Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Zarządzania uczelnia oferuje szereg kierunków i specjalności.
W tematykę pierwszego zagadnienia wprowadził zebranych Rektor WSZ prof. dr hab. Stefan Angielski, a studenci: Rafał Babiec, Łukasz Kuśmierczyk i Anna Zieniewicz przedstawili typy kamicy nerkowej oraz przyczyny zachorowań na tę chorobę. Dowiedzieliśmy się między innymi, że do czynników zwiększających ryzyko powstawania kamicy nerkowej zalicza się duże spożycie białka, nadmierne spożycie soli kuchennej, mleka i fruktozy.
Kolejny temat „Wpływ Internetu na rozwój bankowości”, po krótkim wprowadzeniu przez dr. Michała Makowskiego, zaprezentowała Aleksandra Potuczko, która, korzystając z wymiany studentów w ramach programu Socrates-Erasmus, studiowała pół roku na Uniwersytecie Mugla w Turcji, prowadząc tam także badania dotyczące opinii studentów o funkcjonowaniu bankowości internetowej w tym kraju. Do zagadnień zdrowotnych, a także ochrony środowiska, powróciła w swym wystąpieniu Katarzyna Strzała-Osuch, dydaktyk z WSZ, określając palenie tytoniu, będące plagą społeczeństwa, jako zażywanie najpopularniejszego z narkotyków. Dawid Wiórkowski przedstawił 16 głównych negatywnych skutków palenia tytoniu, odbijających się na organizmie palacza, a także dane statystyczne, z których wynika między innymi, że największy odsetek palących kobiet jest w Europie, potem w Ameryce, zaś najmniejszy procent osób dotkniętych nałogiem palenia tytoniu jest w Afryce.
W kolejnym wystąpieniu dr Beata Pawłowska omówiła znaczenie Internetu w działalności handlowej, ukazując przede wszystkim e-commerce od strony analizy, czyli gdzie, dlaczego i co kupowane jest w sieci. Michał Goch, student WSZ, mówiąc o najistotniejszych aspektach funkcjonowania e-handlu przedstawił wyniki badań marketingowych z terenu powiatu kwidzyńskiego.
Pozostałe tematy seminarium dotyczyły problemów zdrowotnych. Ewa Mędrek, dydaktyk z WSZ, mówiąc o zdrowym stylu życia wskazała zagrożenia czyhające na człowieka w jego własnym mieszkaniu, zaś studentka Małgorzata Balsam zwróciła uwagę, by uważnie podchodzić do kwestii wyposażenia mieszkania, w tym zakupu i instalacji poszczególnych urządzeń, ułatwiających życie, a które mogą powodować, że np. niedostateczna wentylacja obniża komfort mieszkania, a wysoka wilgotność doprowadza do mnożenia się drobnoustrojów.
Omawiając ostatni z tematów, działalność organizacji pozarządowych, Joanna Ziarek i Ewa Rogowska przedstawiły hospicja jako organizacje non profit, zmieniające postawy wobec nieuleczalnie chorych nie tylko w służbie zdrowia, ale i w rodzinie.
– Po zapoznaniu się podczas seminarium z konkretnymi kierunkami i specjalnościami, różnorodną tematyką naszej uczelni, młodzież szkół średnich będzie mogła świadomie decydować o swoim dalszym kształceniu, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami – powiedziała Katarzyna Strzała-Osuch, podsumowując spotkanie.

sem01
Pani Katarzyna Strzała-Osuch, dydaktyk z WSZ Kwidzyn,
jest pomysłodawcą i organizatorem corocznych seminariów

sem02

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko
wśród młodzieży, przybyli na nie również seniorzy,
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech