W dniu 30 czerwca 2017 roku w Powiślańskiej Szkole Wyższej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na płatny staż w Biurze Poselskim Janusza Lewandowskiego w Brukseli organizowanego przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego oraz naszą Uczelnię. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostali zaproszeni studenci Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych w Kwidzynie Karolina Kwiatkowska oraz Karol Pawłowski.

Warunkiem konkursu był status studenta na kierunku Ekonomia Powiślańskiej Szkoły Wyższej, zaliczenie poprzedniego semestru, bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz złożenie eseju: „Staż w Biurze Poselskim Eurodeputowanego Janusza Lewandowskiego w Brukseli, a moje perspektywy rozwoju”.

Pani Katarzyna Ochlik, która reprezentowała Pana Posła jednogłośnie oznajmiła, iż konkurs wygrali oboje studenci.

Zwycięzcom życzymy wielu sukcesów!