Powiślańska Szkoła Wyższa powołała Radę Pracodawców, która pełnić będzie funkcję doradczą dla władz Uczelni. Rada jest organem opiniotwórczym, który ma wpływ na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów w taki sposób, aby umiejętności absolwentów PSW były zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Bardzo ważne jest spojrzenie na dane zagadnienie z różnych perspektyw, dlatego spotkania z Radą będą odbywały się cyklicznie.

Członkowie Rady Pracodawców to przedstawiciele różnych branż, m.in. instytucji publicznych, biznesu, placówek medycznych czy władz miasta.

W dniu 15 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady, która miała na celu omówienie najbliższych działań zmierzających do organizowania wspólnie szkoleń, warsztatów, konferencji naukowo-szkoleniowych, panelów dyskusyjnych, jak również wspólnej realizacji projektów z zakresu pożądanych zmian społeczno-gospodarczych w regionie.

Członkowie Rady Pracodawców PSW:

- Poseł Parlamentu Europejskiego Pan Janusz Lewandowski,
- Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pan Leszek Czarnobaj,
- Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani Anna Czarnecka,
- Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani Marzena Olszewska-Fryc,
- W-ce Starosta Powiatu Kwidzyńskiego Pan Wiesław Wosiak,
- Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Pani Danuta Woronowicz,  
- Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Pan Jerzy Śnieg,
- Wójt Gminy Kwidzyn Pan Dariusz Wierzba,
- Radny Miasta Kwidzyn Pan Roman Bera,
- Radny Miasta Kwidzyn Pan Marek Sidor,
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie Pan Jerzy Bartnicki,
- Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu Pani dr Katarzyna Ziejka,
- Dyrektor ds. pielęgniarstwa w EMC Szpital Zdrowie Kwidzyn Pan mgr Piotr Janiewicz,
- Dyrektor ds. personalnych w Lacroix Electronics Pan Marcin Uścinowicz,
- Prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Pan Marcin Duda,
- Naczelna pielęgniarka w Kociewskim Centrum Zdrowia Pani Hanna Jasińska.

Ze strony Uczelni członkami Rady są:

- Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej Pan prof. dr hab. Stefan Angielski,
- Pełnomocnik Rektora ds. nauki i kształcenia Pani prof. dr hab. Krystyna Strzała,
- Prorektor ds. rozwoju i współpracy Pani dr Katarzyna Strzała-Osuch,
- Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Pani dr Beata Pawłowska,
- Kanclerz Powiślańskiej Szkoły Wyższej Pani mgr Natalia Parus- Kanclerz.

Rada Pracodawcow 1

Rada Pracodawcow 2