PSW otrzymała decyzję MNiSW o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

 

Decyzja II stopie0001

Decyzja II stopie0002