Ogłaszamy początek realizacji nowego projektu Powiślańskiej Szkoły Wyższej (JEDYNEJ UCZELNI NA POMORZU, KTÓRA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU) „Wspólnie dla rozwoju Pielęgniarstwa” w partnerstwie z podmiotem Leczniczym Copernicus sp. z. o. o. w Gdańsku, Kociewskim Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Człuchowie. Ponad 8.000.000 zł dla naszych STUDENTÓW już od obecnego roku akademickiego!

drzewo nursProjekt zakłada jednocześnie realizację programu rozwojowego Powiślańskiej Szkoły Wyższej ukierunkowanego na zwiększenie liczby absolwentów Pielęgniarstwa oraz realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności Pielęgniarek / Pielęgniarzy w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju.

Projekt zakłada udzielanie wsparcia STUDENTOM kierunku pielęgniarstwo zgodnie z opracowanym programem rozwojowym oraz realizację programu rozwoju absolwenta kierunku Pielęgniarstwo. W ramach realizacji programu rozwojowego uczelni przewiduje się wsparcie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny (stypendium w wysokości 800 PLN brutto przez okres dwóch lat dla max. 75% studentów na danym roku kształcenia (uczestników projektu), którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce) oraz dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży (płatne praktyki dla STUDENTÓW), finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia.

Student otrzymujący stypendium motywujące na ww. zasadach będzie zobowiązany do przystąpienia do programu rozwoju absolwenta, który zakłada udzielanie wsparcia w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski, realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta Pielęgniarstwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych oraz wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium może wynieść max. 1000 PLN brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent Pielęgniarstwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski).

PROPONUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

 1. nawiasWypłatę stypendiów motywacyjnych dla 240 STUDENTÓW (studenci II i III roku; nabór 2017/2018 oraz 2018/2019 i 2019/2020) przez okres 24 miesięcy w wysokości 800 zł brutto/m-c.
 2. nawiasOdpłatność dla 240 STUDENTÓW za obowiązkowe praktyki studenckie (studenci II i III roku, nabór 2017/2018 oraz 2018/2019 i 2019/2020) w wysokości 1000 zł/praktyka.

  Praktyka może być realizowana w dowolnie wybranym miejscu w Polsce

 3. nawiasZwrot kosztów podróży lub zakwaterowanie dla STUDENTÓW realizujących praktyki poza miejscem zamieszkania.
 4. Realizację dodatkowych szkoleń z zakresu:

nawiasKomunikacja interpersonalna (7 grup *16 godz.);

nawiasOpieka nad pacjentem geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi (7 grup*25h);

nawiasEdukator w cukrzycy (5 grup*30 h).

Wypłatę stypendium szkoleniowego dla 240 ABSOLWENTÓW, zatrudnionych w podmiocie leczniczym na terenie Polski (nabór 2017/2018 oraz 2018/2019 i 2019/2020) w okresie realizacji szkoleń zawodowych (max. 24 m-ce)

Preferowane będzie zatrudnienie w szpitalach, będących Partnerami projektu, jednakże nie jest to warunkiem koniecznym. Istnieje możliwość zatrudnienia w dowolnie wybranej jednostce na terenie Polski.

 • Realizację bezpłatnych kursów specjalistycznych i/lub kursów kwalifikacyjnych w zakresie:
 • - Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo rodzinne (325 h)
 • - Kurs kwalifikacyjny PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (305h)
 • - Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania (395h)
 • - Kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (200h)
 • - Kurs specjalistyczny: Pediatryczna domowa opieka paliatywna (187h)
 • - Kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (108h)
 • - Kurs specjalistyczny Dializoterapia (165h)
 • - Kurs kwalifikacyjny epidemiologiczny
 • - Kurs specjalistyczny – Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów (70 h)
 • - Kurs kwalifikacyjny operacyjny (365 h)
 • - Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo opieki długoterminowej (360h)
 • - Kurs specjalistyczny – Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych (57 h)
 • - Kurs kwalifikacyjny anestezjologiczny (535 h)
 • - Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc( POChP) (145 h)
 • - Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (105 h)
 • - Kurs specjalistyczny Podstawy opieki paliatywnej (85 h)
 • - Kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (310 h)
 • - Kurs kwalifikacyjny kardiologiczny (438h)
 • - Kurs specjalistyczny wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek (40h)
 • - Kurs specjalistyczny Endoskopia (133 h)
 • Uczestnictwo w FORUM ABSOLWENTA, w tym udział w 4 konferencjach szkoleniowych oraz możliwość uczestnictwa w Powiślańskim Programie Absolwenta, zakładającym liczne udogodnienia w zakresie szkoleń, kursów oraz warsztatów doskonalących.

Jesteśmy jedyną Uczelnią na Pomorzu, która działając zgodnie z naszą  misją JESTEŚMY DLA STUDENTA zadała sobie trud opracowania wniosku aplikacyjnego oraz z sukcesem przeszła selekcję wniosków. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, iż możemy zaproponować naszym STUDENTOM I KANDYDATOM NA STUDENTÓW udział w niniejszym projekcie, mając nadzieję, iż będzie to dla wszystkich dużym ułatwieniem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.