Na Uniwersytecie Europejskim w Tiranie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, w której uczestniczyli

Czytaj więcej...

Uniwersytet Europejski w Tiranie (UET) zorganizował międzynarodowe dni programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił plan dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów

Czytaj więcej...

Przedstawicie PSW złożyli wizytę w Agricultual University w Tiranie. Spotkania z władzami uczelni, nauczycielami akademickimi oraz wykłady ze studentami

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukowo – Praktyczną dla Studentów, która odbędzie się 10 maja 2018 r. w Šiauliai University na Litwie

Czytaj więcej...

Pracownicy spotkali się z Panią Rektor i członkami Senatu Albanian University w Tiranie w Albanii

Czytaj więcej...

Instytut Języka Angielskiego (ELI) w College of Staten Island / The City University of New York (CUNY) zaprasza na intensywne kształcenie języka angielskiego 

Czytaj więcej...

Studenci specjalności TSL będą mogli rozszerzyć i wzbogacić wiedzę w formie wirtualnego kursu, a także uzyskają możliwość przystąpienia do certyfikowanych egzaminów

Czytaj więcej...

Studenci kierunku Ekonomia wzięli udział w konferencji z artykułem " Ebola virus as the threat to Internationalization"

Czytaj więcej...

Nasi studenci wraz z Panią Prodziekan rozpoczęli dzień zwiedzając Siauliu Valstybine Kolegija. Później udali się do fabryki czekoladek

Czytaj więcej...

Rusza XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne

Czytaj więcej...