Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk
Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa
Powiślańska Szkoła Wyższa w osobie dr Katarzyny Strzała-Osuch, Prorektora ds. rozwoju i współpracy od 2018r. jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie i wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie oraz działanie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i propagowania nowoczesnych strategii zarządzania.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.wzajemne kontakty członków ułatwiające obieg informacji,
2.wzajemną wymianę doświadczeń i osiągnięć zawodowych wraz z wdrażaniem nowoczesnych procedur i standardów,
3.wspólne rozwiązywanie aktualnych problemów.
4.organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych form szkolenia,
5.wydawanie poradników, materiałów informacyjnych i okolicznościowych,
6.nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi Stowarzyszeniami w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej z innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi,
7.współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promocji Stowarzyszenia oraz problematyki, będącej w obszarze jego działania
8.współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz udział w konsultacjach z władzami resortowymi.
9.inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie organizacji pracy i zarządzania.
Zakres działania Stowarzyszenia obejmuje następujące dziedziny:
1.organizację i zarządzanie opieką pielęgniarską/położniczą w zakładach opieki zdrowotnej,
2.wprowadzanie Systemów Zarządzania Jakością i akredytacji,
3.opiniowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w usługach zdrowotnych mających związek z opieką pielęgniarską i położniczą.
4.propagowanie działań na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa.
 
 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech