Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Powiślańska Szkoła Wyższa od 2019r. jest członkiem dobrowolnego zrzeszenia niepublicznych szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych i około medycznych działających w Polsce, działającym pod nazwą: Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych Niepublicznych, "KRUMN". W skład pierwszych Władz KRUMN jest, jako Wice-Przewodnicząca Konferencji dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. rozwoju i współpracy Powiślańskiej Szkoły Wyższej.
 
Celem działania KRUMN jest:
1) wypracowywanie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej niepublicznych wyższych szkół medycznych,
2) inspirowanie i koordynowanie współpracy niepublicznych wyższych szkół medycznych,
3) podejmowanie, w granicach obowiązującego prawa, wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech