Aby skorzystać z możliwości wyjazdu do jednej z uczelni partnerskich na okres jednego semestru bądź roku akademickiego należy:
- wybrać jedną z uczelni, która będzie odpowiadała pod względem profilu kierunku studiów oraz zainteresowań;
- wypełnić zgłoszenie na wyjazd;
- uzupełnić dokumentację na wyjazd: formularz aplikacyjny (Application Form) oraz program studiów (Learning Agreement).

  • Kraje, gdzie mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi (wszystkie języki oprócz angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego) organizują kursy językowe EILC (Erasmus Intensive Language Courses); selekcji kandydatów dokonują bezpośrednio instytucje organizujące kurs, studenci nie płacą za kurs, ale muszą pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia, student otrzymuje dofinansowanie kursu w wysokości jednego grantu Erasmusa w zależności od długości kursu.

  • Więcej informacji:
    Strona Narodowej Agencji Programu Erasmus

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Program studiów (Learning Agreement)

- Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów-wyjazdy na studia

- Procedura zaliczania okresów studiow za granicą