Zaliczenie z mgr Małgorzatą Dybich w ramach przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego grupa POd 21C1 i C2 odbędzie się 26.11.2017 r. o godz. 18:00.