Osoby, które w ostatnim czasie uzupełniały dokumentację dotyczącą zwolnienia z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych i przesyłały dokumenty zeskanowane bardzo proszę o dostarczenie oryginałów podczas najbliższego zjazdu.