W dziekanacie są do odbioru decyzje o przyjęciu na studia po terminie rekrutacji i decyzje o przyjęciu od wyższych semestrów.
Prosimy również ODEBRAĆ LEGITYMACJE.
Legitymacje bedą dokumentem dopuszczającym przez wykładowców na zaliczenia i egzaminy w sesji egzaminacyjnej.