Osoby zainteresowane obroną na początku grudnia proszę o kontakt z dziekanatem do dnia 26.11.2017 r. Egzamin może być zorganizowany dla min. 4 osób.