Bardzo proszę o składanie prac semestralnych, zaliczeniowych w ramach samokształcenia bezpośrednio do prowadzących przedmiot, bądź do Punktu Informacyjnego, bądź na adres mailowy (zgodnie z ustaleniami z wykładowcą). Bardzo proszę nie składać prac do pokoju dydaktyków. Pokój dydaktyków pozostaje do dyspozycji wyłącznie wykładowców.