Ocena ECTS DEFINICJA Ocena WSZ
A CELUJĄCY – wybitne osiągnięcia (wyniki) z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów 5,5
B BARDZO DOBRY – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami. 5 i 4,5
C DOBRY – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów. 4
D ZADOWALAJĄCY – zadowalający, ale ze znaczącymi (istotnymi) brakami. 3,5
E DOSTATECZNY – praca (wyniki) spełniają minimalne kryteria. 3
FX NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać, gdy student uzupełni podstawowe braki w opanowaniu materiału. 2
F NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie powtórzy całość materiału. 2

Skala stopni ECTS łączy odpowiednie słowa kluczowe tj. „dobry” i „celujący” z definicjami liczbowymi, które zwiększają przejrzystość tych słów kluczowych. Liczba stopni na skali ECTS jest wynikiem kompromisu. Jeżeli stopni byłoby mniej, przekazywałyby one zbyt mało informacji, z kolei większa liczba stopni oznaczałaby poziom dokładności, który faktycznie nie istnieje, a ich przyznawanie wymagałoby znacznie bardziej mechanicznej pracy.
     W PSW w Kwidzynie oceny przyznawane są studentom w skali 2-5,5 i będą przeliczane na stopnie ECTS w sposób następujący: 

Ocena PSW        Ocena ECTS

5,5                           A

5 i 4,5                       B

  4                             C

3,5                            D

 3                              E

     2                            FX i F