Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Głos zabrał także przedstawiciel Samorządu Studenckiego Dawid Szczotka opowiadając nieco o życiu studenckim w PSW oraz życzył studentom nie tylko wytężonej nauki lecz także fajnych imprez studenckich.

Powiślańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia podyplomowe na kierunku Lider Biznesu i Administracji oraz na studia magisterskie na kierunku Administracyjno – Ekonomicznym w Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej. W związku z tym specjalnym gościem inauguracji był prof. dr hab. Grzegorz Górski – Przewodniczący Rady Powierniczej Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.

JM Rektor Pan prof. dr hab. Stefan Angielski po niezwykle ciepłym przywitaniu wszystkich przybyłych na uroczystość wręczył nagrody.

Nagrodę, za szczególne osiągnięcia naukowe i uzyskanie habilitacji oraz zaangażowanie na rzecz Uczelni i jej rozwoju otrzymał Pan prof. nadzw. dr hab. Tomasz Plata – Przechlewski.
Nagrodzono także studentów, których prace licencjackie zostały wyróżnione:
– Marta Grzegorczyk z Wydziału Zarządzania za pracę, pt.” Projekty unijne w powiecie kwidzyńskim w latach 2007-2013”;
– Patrycja Roszyńska z Wydziału Nauk o Zdrowiu za pracę, pt. „Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci”;
– Dominika Sosnowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu za pracę, pt. „Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym na schizofrenię paranoidalną”.

Uroczysty moment miał akt immatrykulacji studentów I roku. Studenci złożyli ślubowanie:

„ Ślubuję uroczyście, że jako student Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także że w trakcie studiów dbać będę o dobre Jej imię, przestrzegać Jej regulaminu i panujących w Niej obyczajów”.

Następnie odśpiewano Gaude Mater Polonia.

W tym roku nie rozdano studentom tradycyjnych indeksów. Dzięki modernizacji systemów informatycznych studenci będą otrzymywać oceny i zaliczenia wyłącznie w formie elektronicznej. Efektem modernizacji jest także poprawa organizacji pracy uczelni.
Po uroczystym ślubowaniu studentów pierwszego roku Minister Środowiska Pan dr Maciej Grabowski wygłosił wykład inauguracyjny, pt.: „Polityka klimatyczna a cele zrównoważonego rozwoju”.
Zakończenie uroczystości uświetnił koncert w wykonaniu DUO SOPOT BIS w składzie Małgorzata Skorupa – skrzypce, Anna Sawicka – wiolonczela oraz Elżbieta Rosińska – akordeon.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech