Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Kilka słów do zebranych skierował także Rektor PSW prof. dr hab. Stefan Angielski, po czym nastąpił uroczysty akt immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie oraz otrzymali indeksy. Następnie odśpiewano Gaudeamus igitur.  W trakcie uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili przybyli goście życząc żakom wytrwałości i sukcesów w nauce. Po uroczystym ślubowaniu studentów pierwszego roku prof. dr hab. Marek Stefański wygłosił wykład inauguracyjny pt.: „Kształtowanie bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych”.

Zakończenie uroczystości uświetnił koncert w wykonaniu DUO SOPOT BIS: Małgorzata Skorupa – skrzypce i Anna Sawicka – wiolonczela.

Program koncertu:

1) Alessandro Rolla –                  Andante z Duo na skrzypce i wiolonczelę BI 244

2) Niccolò Paganini –                  Polonez z Duetu nr 3 na skrzypce i wiolonczelę

3) Ludwik van Beethoven –        Aria i Rondo z II duo WoO 27 na skrzypce i wiolonczelę

4) Kazimierz Przybylski –           Preludium nr 19, 22, 24 z 24 Preludiów na skrzypce i wiolonczelę

MAŁGORZATA SKORUPA jest absolwentką Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. Henryka Keszkowskiego. Doskonaliła swoje umiejętności na kursach wykonawczych w Austrii, we Włoszech i na Węgrzech. Współpracowała z gdańskimi zespołami orkiestrowymi, a szczególnie z Operą Bałtycką, gdzie w sezonie 1991/92 pełniła funkcję koncertmistrza. W 1996 uzyskała kwalifikacje pierwszego (Doktorat), a w 2002 –drugiego stopnia (habilitacja) w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w macierzystej uczelni oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku. W roku szkolnym 2007/2008 podjęła współpracę z Zespołem Szkół Muzycznych w Gdyni. M. Skorupa prowadziła wykłady, seminaria oraz liczne konsultacje metodyczne w szkołach muzycznych na terenie całego kraju. Pełniła funkcje jurora na krajowych i regionalnych konkursach i przesłuchaniach. Występuje jako solistka i kameralistka. Dokonała licznych prawykonań dzieł polskich kompozytorów. Posiada szeroki repertuar obejmujący oprócz standardowych dzieł na skrzypce solo, skrzypce i fortepian także bogatą twórczość współczesnych kompozytorów. Od 2006 roku dołączyła do Duo Sopot (Anna Sawicka – wiolonczela, Elżbieta Rosińska – akordeon) tworząc Trio Sopot. Zespół ma w swoim repertuarze dzieła oryginalnie skomponowane na trio o takim składzie (Gubajdulina, Valpola, Murto), transkrypcje oraz zamawia utwory u współczesnych kompozytorów.

ANNA SAWICKA – wiolonczelistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Romana Sucheckiego. Studiowała też wiolonczelę barokowa w Genewie w klasie prof. Phillppe Mermoude. Posiada kwalifikacje I stopnia – doktorat. Jest koncertmistrzem orkiestry Opery Bałtyckiej. Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą. Jest członkiem Duo i Trio Sopot, Trio Con Passione. Zajmuje się pedagogika na wszystkich szczeblach nauczania. Ma w swoim dorobku liczne nagrania CD, edycje utworów kameralnych na wiolonczelę oraz publikacje naukowe i popularnonaukowe.

Słowo końcowe  wygłosił Jego Magnificencja Rektor i uznał rok akademicki 2014/ 2015 za otwarty.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech