Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Już po raz dziesiąty w naszej rodzimej uczelni, Powiślańskiej Szkole Wyższej, wręczano indeksy studentom pierwszego roku. Uroczystość immatrykulacji, prowadzona przez Panią Katarzynę Strzałę, pracownika dydaktycznego PSW, odbyła się w Teatrze Miejskim w Kwidzynie.

Wcześniej, w godzinach rannych, w Kościele Rektoralnym pw. św. Ojca Pio została odprawiona msza święta w intencji studentów i pracowników PSW. Zebranych w teatrze przywitała Prorektor PSW prof. Krystyna Strzała:
 IMG 2528 miniIMG 2547 mini 

W imieniu senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie chciałabym na tej dziesiątej inauguracji serdecznie powitać wszystkich przybyłych gości: Przewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Gorlewicza, Członka Zarządu Powiatu Ewę Dobaczewską, Romana Berę, zastępcę burmistrza, Andrzeja Gołygę – Prezesa Firmy Jabil Circuit, Marka Krzykowskiego – Prezesa International Paper, Dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Kultury Marka Wawryniuka, przedstawiciela Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie Annę Baprawską, Dyrektora ds. Pracowniczych IP Annę Borzeszkowską, Bolesława Telegę z Rady Pracowniczej OPZZ, przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego przy naszej uczelni, a szczególnie studentów I roku PSW.
IMG 2544 mini   IMG 2548 mini

Dokonując uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Stefan Angielski, zwracając się do studentów, rzekł między innymi,: – Gratuluję wam trafnego wyboru, strzeliliście w dziesiątke, wybierając tę szkołę, bo mija dziesięć lat od jej powołania. Powstała ona dzięki prof. Krystynie Strzale, jej inicjatywie, uporowi, optymizmowi. Szkoła się rozwija, grono nauczające jest liczne, choć nie ilość, a jakość stanowi. To podstawy, bo osnowie szkoły stanowią jej kadry.
IMG 2545 mini  IMG 2563 mini
W minionym dziesięcioleciu – mówił dalej Rektor PSW prof. Stefan Angielski – mury uczelni opuściło 850 absolwentów, w tym 570 to absolwenci Wydziału Zarządzania, a 280 Wydziału Nauk o Zdrowiu. Nasza uczelnia jest w Kwidzynie i żyje życiem tego miasta. Jestem głęboko przekonany, że będzie dochodzilo do sprzęgnięcia szkoły i zespolimy siły z dwoma wielkimi tutejszymi zakładami. Byłoby dobrze, by Kwidzyn kojarzony był z elektroniką, papiernictwem i wyższą szkołą. Nasze plany to powołanie wydziału technicznego, rozwinięcie kierunku papiernictwo i poligrafia, aby był on przychylny i przyjacielski w stosunku do miasta, chcemy rozwijać dalej wydział nauk o zdrowiu. Nasza wizja to współpraca z zakładami biotechnologii przetwórstwa celulozy i, jestem przekonany, że byłaby to trafna decyzja. Zachęcam decydentów, abyśmy razem przemyśleli, jak powinna się rozwijać nauka w tym mieście – zakończył prof. Stefan Angielski.
IMG 2568 miniIMG 2577 mini

W dalszej części przystąpiono do uhonorowania absolwentów PSW za najlepsze prace licencjackie.

I miejsce przyznano Justynie Lasocie za pracę „Zasadność prowadzenia szkoleń medycznych w państwowych strażach pożarnych”, której promotorem był Krzysztof Szyszko.
Wyróżnienia otrzymali: Michał Goch za pracę „Platformy aukcyjne oraz wirtualne sklepy jako nowoczesna forma handlu” – promotor dr Michał Makowski, Małgorzata Raróg za pracę „Analiza i ocena systemu ocen okresowych na przykładzie firmy Jabil Circuit Poland sp. z o.o.” – promotor dr Waldemar Kozłowski oraz Edyta Radlak za pracę „Życie ze stwardnieniem rozsianym” – promotor prof. dr hab. Andrzej Kryszewski.
Przyznano również nagrody jubileuszowe pracownikom uczelni. Otrzymali je: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Maria Ignacy Pirski, Dziekan Wydziału Zarządzania dr Michał Makowski, Kanclerz PSW Grzegorz Bakierski, dr Jolanta Sala, Ewa Mędrek i Dorota Jaworska.

IMG 2582 miniIMG 2592 mini

Następnie odbyło się ślubowanie studentów I roku, po czym Dziekani Wydziału Zarządzania i Nauk o Zdrowiu wręczali indeksy. Następnie chór odśpiewał hymn towarzyszący wszelkim akademickim uroczystościom „Gaudemaus Igitur”.

IMG 2646 miniIMG 2647 mini

W imieniu zaproszonych gości głos zabrała Ewa Dobaczewska, mówiąc: – Jako przedstawiciel władz samorządowych mam zaszczyt podziękować za dziesięć lat współpracy. Powiślańska Szkoła Wyższa sławi imię Kwidzyna. To szkoła, która ma dobrą markę nie tylko w naszym mieście.

Życząc dalszych sukcesów przedstawiciele kwidzyńskiego samorządu wręczyli kwiaty władzom uczelni.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Bożena Rutkowska, witając w imieniu całej braci studenckiej studentów I roku, życząc im pokonania trudności i wielu sukcesów w trakcie nauki.

IMG 2665 miniIMG 2680 mini
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wykład inauguracyjny „Wędrujący świat” wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Kołodko, poruszając zagadnienia współczesnej ekonomii w napisanej przez siebie książce o tym samym tytule.
Po ciekawym wykładzie, we foyer teatru prof. Grzegorz Kołodko podpisywał swą nową książkę, a następnie goście udali się do Sali Rycerskiej kwidzyńskiego Zamku, gdzie omawiali plany i kierunki rozwoju naszej uczelni, bowiem dziesiąta inauguracja roku akademickiego w Powiślańskiej Szkole Wyższej to okazja nie tylko do podsumowania osiągnięć i dokonań kwidzyńskiej uczelni, ale ciągła staranność o jej dalszy dynamiczny rozwój.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech