Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej ALO w Kwidzynie:

- dokonują zgłoszenia wypełniając formularz zgłoszeniowy

- podpisany przez siebie i rodziców (lub prawnych opiekunów) wniosek składają w szkole wraz z następującymi dokumentami:

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- kartę zdrowia

- 3 zdjęcia podpisane na odwrocie.

Terminy:

14 maja 2018 r.  do 20 czerwca 2018 r.

 - składanie wniosku

22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca  2018 r.

- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i 3 zdjęcia legitymacyjne.

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie na rok szkolny 2017/2018