KRAJOWE:

  • - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego;

  • - Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego;

  • - Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów w Sopocie;

  • - Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna;

  • - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie zawarła ze szkołami partnerskimi umowy dwustronne, mające na celu:

1. organizowanie wspólnych konferencji i seminariów naukowych;
2. aktywizację studenckiego ruchu naukowego poprzez koła naukowe;
3. organizację seminarium doktorskiego dla młodych pracowników nauki;
4. dobór wykładowców do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
5. działalność wydawniczą w ramach wydawnictw;
6. opracowanie i realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
7. aktywizację działań Biura Karier i samorządu studenckiego poprzez wymianę doświadczeń oraz wzajemne wspieranie podejmowanych inicjatyw.

Zawarte umowy umożliwiają:

  • - absolwentom Szkoły w specjalności Informatyka w Zarządzaniu podjęcie magisterskich studiów uzupełniających na Wydziale Zarządzania UG, na równych zasadach z absolwentami - specjalności Informatyka ZSZ Wydziału Zarządzania UG,

  • - absolwentom Szkoły w specjalności Finanse i Zarządzanie Organizacjami oraz Finanse i Rachunkowość podjęcie magisterskich studiów uzupełniających na Wydziale Zarządzania UG na równych zasadach z absolwentami ZSZ Wydziału Zarządzania UG;

  • - absolwentom Szkoły w specjalności Polityka Samorządowa podjęcie magisterskich studiów uzupełniających w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, na równych zasadach z innymi - absolwentami szkół wyższych.


ZAGRANICZNE:

W zakresie wymiany studentów oraz projektów europejskich PSW podpisała umowy dwustronne z następującymi szkołami wyższymi:

SAKARYA UNIVERSITY, TURCJA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

SIAULIAI COLLEGE, LITWA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania, pielęgniarstwa

VYSOKÁ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉ s.r.o., CZECHY - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

TALLINNA TERVISHOIU KÖRGKOOL, ESTONIA - w dziedzinie nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, ROMANIA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

INSTITUT D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE DE LIMOGES, FRANCJA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

BILECIK UNIVERSITY, TURCJA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY, TURCJA - w dziedzinie nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF MESSOLONGHI, GRECJA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

BAYBURT UNIVERSITY, TURCJA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

UNIVERSIDADE LUSOFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS, PORTUGALIA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

STREDOEUROPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI, SŁOWACJA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA, SŁOWACJA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

INÖNÜ UNIVERSITY, TURCJA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania, pielęgniarstwa

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE RIBEIRO SANCHES, PORTUGALIA - w dziedzinie nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa

TRNAVA UNIVERSITY, SŁOWACJA - w dziedzinie nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa

NAMIK KEMAL UNIVERSITY, TURCJA - w dziedzinie pielęgniarstwa

VERSLO IR VADYBOS AKADEMIJA, LITWA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY, TURCJA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania

HACETTEPE UNIVETSITY, TURCJA - w dziedzinie pielęgniarstwa

ORDU UNIVERSITY, TURCJA - w dziedzinie ekonomii, zarządzania, pielęgniarstwa