Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Program Erasmus dba nie tylko o rozwój studentów, lecz również o kadrę naukowo- dydaktyczną oraz pracowników administracyjnych uczelni.

Wykładowcy uczelni mają prawo ubiegać się o wyjazd do uczelni partnerskiej w celu przeprowadzenia wykładów dla studentów. Wykłady takie prowadzone są zazwyczaj w języku angielskim, jednakże, jeżeli wykładowca posiada zdolność posługiwania się językiem ojczystym danego kraju może on również prowadzić zajęcia w tym języku.

Aby skorzystać z wyjazdu należy złożyć następujące dokumenty:

  • - podanie o wyjazd do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus,

  • - porozumienie o progranie nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching)

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz terminy składania podań w każdym semestrze znajdują się w regulaminie wyjazdów dla kadry dydaktycznej.

Prawo do korzystania ze stypendium Erasmusa mają również pracownicy administracyjni uczelni. Celem wyjazdu ma być szkolenie, realizowane w przedsiębiorstwie lub instytucji uczelnianej. Głównym zadaniem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracownika oraz wdrożenie nowo poznanych rozwiązań po powrocie w uczelni macierzystej. Aby zostać zakwalifikowanym na wyjazd należy złożyć następujące dokumenty:
- podanie o szkolenie do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus,
- porozumienie o programie szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility For Training).

  • Szczegółowe zasady rekrutacji  znajdują się w regulaminie wyjazdów pracowników administracyjnych.

Na wyjazd zagraniczny przyznawane jest dofinansowanie, które uzależnione jest od długości oraz kraju pobytu. Wysokość stypendium dla wykładowców oraz pracowników administracyjnych regulowana jest Zarządzeniem Rektora PSW, opracowanym zgodnie z procedurami Agencji Narodowej Programu Erasmus.

Oferta szkoleń z różnych dziedzin dla pracowników uczelni jest dostępna w platformie IMOTION: http://staffmobility.eu/

Realizacja wyjazdów mobilnościowych w roku akademickim 2020/2021 – NAUCZYCIELE AKADEMICCY I PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy dla kadry dydaktycznej/pracowników administracyjnych
porozumienie o progranie nauczania
- porozumienie o programie szkolenia

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech