Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

   • Uwaga studenci WNoZ oraz WNE-S - nowe dokumenty dotyczące wszelkich stypendiów będą dostępne na stronie PSW od dnia 16 sierpnia 2021 roku.
   • Podania można składać drogą elektroniczna pod wskazany adres od 5 września 2021 roku:

    stypendium Rektora:

    dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

    pozostałe stypendia i zapomogi:

    info@psw.kwidzy.edu.pl

     

    Studenci odbywający praktyki wakacyjne tj. RM I - II rok, termin sesji podstawowej dla tego przedmiotu mają do 14 września 2021 roku.

     

    Podania można składać:

    Stypendium Rektora 05.09.2021 – 15.10.2021

    Pozostałe stypendia i zapomogi 05.09.2021 – 20.10.2021

     


    UWAGA STUDENCI!
    Poniżej informacje dotyczące osób, które nie zakwalifikowały się do otrzymania regulaminowych świadczeń.
    Proszę zapoznać się z przyczynami nieotrzymania świadczeń socjalnych i zapomogi losowej.
    Jeśli chodzi o stypendia socjalne każdemu studentowi, który złożył podanie przysługuje zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych dla studentów PSW, możliwość odwołania się od decyzji UKS.
    Termin posiedzenia Komisji Odwoławczej odbędzie się w dniu 02 marca 2021, jednak należy do 01 marca 2021 złożyć stosowne, uzupełnione dokumenty do PSW pok.16. Pozostałe osoby, które złożyły wnioski o świadczenia socjalne, Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzyła pozytywnie. Decyzje można będzie pobrać w WD.
    dr Beata Pawłowska
    Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
     
     
     

   • WAŻNE TERMINY:

    Kolejne terminy posiedzenia Uczelnianej Komisji Stypendialnej w sprawie wniosków o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowej:

    16 lutego 2021

    16 marca 2021

    16 kwietnia 2021

    17 maja 2021

    17 czerwca 2021

   •  

    Komisja Stypendialna w miarę posiadanych środków będzie w/w terminach rozpatrywać składane wnioski o pomoc materialną.

   • W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie kompletnych wniosków wraz z dokumentami o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ.

   • Jednocześnie informuję, że posiedzenie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się w dniu 02 marca 2021.

   • W związku z tym, jeśli byłaby sytuacja z niezakwalifikowaniem się do otrzymania stypendium socjalnego oraz zapomóg należy

   • do 01 marca 2021 złożyć stosowne dokumenty.

   • Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich dr Beata Pawłowska

    Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej PSW w Kwidzynie.


    
  •  
   • Szanowni Studenci,
   • JM Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów podjęła decyzję o podwyższeniu kwoty stypendium Rektora do 700,00 zł/miesiąc. Wypłata świadczenia, o którym mowa nastąpi od marca 2021 r.
    Ponadto decyzją Komisji Stypendialnej utrzymuje się w mocy decyzje Komisji w zakresie wszystkich świadczeń na kolejny semestr.

    Przewodnicząca Komisji Stypendialnej
   • dr Beata Pawłowska                                

   •  
     
    • Uczelniana Komisja Stypendialna informuje, że nadal można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych. Ponadto osoby znajdujące się w przejściowo w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o zapomogę losową.

    • Ze względu na zasady reżimu sanitarnego na terenie Powiślańskiej Szkoły Wyższej kompletne wnioski wraz z dodatkowymi dokumentami proszę wysłać zgodnie z uproszczoną procedurą: listem poleconym na adres PSW lub na adres e-mail info@psw.kwidzyn.edu.pl

    • Przypominamy, że Student nie może pobierać stypendiów w/w i zapomogi losowej w następujących przypadkach:
     - ukończył studia I stopnia i studiuje ponownie na kolejnym kierunku na I stopniu
     - ukończył studia II stopnia lub jednolite magisterskie
     - studiuje dłużej niż 6 lat
     - pobiera stypendium na innym kierunku studiów (student wskazuje jeden kierunek, na którym pobiera stypendium)

    • W imieniu Komisji Stypendialnej życzę Państwu zdrowia
     Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej
     dr Beata Pawłowska

  • Szanowni Państwo,
  • Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2021 Roku, Komisja Stypendialna składa Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności, jednocześnie informuje, że posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej w Nowym 2021 Roku odbędzie się dnia 14 stycznia 2021 r. o godz. 15.00
   Wnioski wraz z załącznikami i dokumentami wskazanymi w Regulaminie UKS przyznawania stypendiów socjalnego, specjalnego i zapomóg możecie Państwo wysyłać listem poleconym na adres  Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dopiskiem stypendia.
  • Z pozdrowieniem Uczelniana Komisja Stypendialna 
 • Szanowni Państwo,
 • informuję, że posiedzenie Stypendialnej Komisji Stypendialnej odbędzie się 14 grudnia 2020 r.

  > Studenci którzy się zakwalifikowali na Stypendium Rektora <
 • > Informacje dotyczące osób, które nie zakwalifikowały się do otrzymania regulaminowych świadczeń <
 • >Odwołania w związku z niezakwalifikowaniem się do otrzymania stypendium socjalnego oraz zapomóg<    • TERMINARZ STYPENDIALNY

     Terminarz stypendialny obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

    • Podania o Stypendium Rektora będą przyjmowane w Dziekanacie Uczelni

    • do 24 października 2020 r.

     Podania o stypendia socjalne, specjalne oraz zapomogi proszę składać w Punkcie Informacyjnym do Pani mgr Hanny Krajnik od 05 października do dnia 30 października 2020 r. (podstawowy termin przyznawania stypendiów) oraz także w czasie trwania zjazdów na Uczelni. Wszelkie pytania dotyczące stypendium socjalnego, specjalnego czy zapomogi należy kierować na e-maila info@psw.kwidzyn.edu.pl lub nr telefonu 55 615 13 72 / +48 660 758 017

    • Wszelkie pytania dotyczące stypendium Rektora należy kierować na e-maila dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl lub nr telefonu 55/ 279 17 68 wew. 2

    • Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie

    • kompletu wymaganej dokumentacji.

    • Godziny przyjmowania wniosków:

     od poniedziałku do piątku poza terminami zjazdów w godz.12.00-15.00 oraz

     w czasie trwania zjazdów na Uczelni w godz.  13.15 - 15.30.

    • Kompletne wnioski wraz z załącznikami i dokumentami wskazanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów socjalnego,specjalnego i zapomóg należy wysyłać listem poleconym na adres  Powiślańskiej szkoły Wyższej z dopiskiem stypendia. W Punkcie Informacyjnym do Pani mgr Hanny Krajnik można także składać bezpośrednio osobiście wnioski do dnia 23 października 2020 godz. 12:00-15:00.

     Godziny przyjmowania wniosków na Uczelni w pozostałych miesiącach 2020 roku w godz.12.00-15.00 oraz  w czasie trwania zjazdów na Uczelni -godz.  13.15 - 15.30

     03.11.2020 - 06.11.2020 r.

     09.11.2020 - 10.11.2020 r.

     03.12.2020- 05.12.2020 r.

    • 10.12.2020 - 11.12.2020 r.

      


    • Godziny przyjmowania wniosków jak wyżej.

    • Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się w dniu 10 listopada 2020,wypłata pierwszej transzy świadczeń nastąpi do 20 listopada 2020


    • Szanowni studenci,

     w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi pomocy stypendialnej w roku akademickim 2020/2021 uprzejmie informuję, że wszelkie informacje organizacyjne zostaną Państwu podane we wrześniu 2020.
     W imieniu Komisji Stypendialnej życzę udanych i zdrowych wakacji.


     dr Beata Pawłowska
     Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

    

   • Rok akademicki 2019/2020

   • Szanowni Państwo,
  • informuję Państwa, że posiedzenie Stypendialnej Komisji Odwoławczej odbędzie się 20 listopada 2019 r o godz. 16.00.
   Przewodniczący Stypendialnej Komisji Odwoławczej
   dr Michał Makowski

  •  UWAGA!
   Z dniem 1 października 2019 r. wszedł w życie nowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej proszę o wnikliwe zapoznanie się z tym dokumentem. Regulamin można zobaczyć tutaj.

  • Szanowni studenci,
  • informuję, że mogą Państwo starać się o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Wszelkie szczegóły znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r, poz 658.
   dr Beata Pawłowska
   Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

   Informacja dla studentów PSW, którzy będą starać się o stypendia w roku akademickim 2020/2021

  • Uwaga! Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

   USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) wprowadza, w zakresie pomocy materialnej, między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

   Art. 93 ust. 2. pkt 1)

   Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

   „Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

   Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” [Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki Warszawa 2019 Część I]

    

   Art. 88 ust. 4

   Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

   Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

    

   Art. 88 ust. 5.

   Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

    

   Kwidzyn, 06.08.2019 r.

   dr Beata Pawłowska

   Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

   Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej PSW w Kwidzynie.


  • Świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021 student może otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej:
   • - STYPENDIUM SOCJALNE – jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
   • - STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W AKADEMIKU LUB INNYM OBIEKCIE – jest przyznawane studentowi studiów STACJONARNYCH, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium może otrzymać osoba, która posiada umowę najmu lokalu na terenie Kwidzyna lub w jego okolicach, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 50 km,
   • - STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
   • - STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ OCEN, WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE,
    - OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE,
    - ZAPOMOGĘ.

 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

  Student może składać wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów w każdym z trzech tytułów:
  1) za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  2) za osiągnięcia naukowe, artystyczne;

  3) za wysoką średnią ocen;

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach.

  Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
  - publikacje prac naukowych i  naukowo-badawczych,
  - uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
  - twórczy udział w pracach badawczych.

  Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się osiągnięcia indywidualne lub grupowe w dziedzinie sztuk muzyczno-tanecznych, teatralno-recytatorskich, fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich.

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który  spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
  1) uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2.
  2) złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok , bez ocen niedostatecznych lub braku zaliczenia zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej oraz regulaminem studiów.
  3) złożył w dziekanacie uczelni wszelkie niezbędne dokumenty związane z tokiem studiów potwierdzające zaliczenie przedmiotów w danym semestrze/ roku akademickim ( np. dziennik kształcenia praktycznego, podanie o zwolnienie z praktyk i uzyskanie zgody na zwolnienie, podanie o zwolnienie z w -f itp.) w terminie 14 dni od zakończenia sesji poprawkowej.

  Na podstawie arytmetycznej średniej ocen nie niższej niż 4,20 komisja stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski.

  W przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, komisja przyznaje świadczenia studentom z najwyższą średnią.

  ZAPOMOGA
  Jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności opisane we wniosku.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech