Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Jak podpisać dokument profilem zaufanym

W roku akademickim 2021/2022 każdy student  – Powiślańskiej Szkoły Wyższej, który spełnia określone kryteria, może otrzymać stypendium: Tabela przedstawia  stypendia socjalne i dla niepełnosprawnych z roku akademickiego 2020/2021 tabela na następny rok akademicki pojawi się, w odpowiednim terminie.

Kwoty stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021

Średni miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie

Kwota stypendium

701-1050

do 400 zł

471-700

do 500 zł

411-470

do 550 zł

261-410

do 650 zł

211-260

do 700 zł

131-210

do 750 zł

Poniżej 130

800 zł

Dla Niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021

Stopień niepełnosprawności Kwota stypendium
Znaczny do 700 zł
Umiarkowany do 450 zł
Lekki do 350 zł

Stypendium socjalne  – dochód netto w gospodarstwie domowym na osobę do 1050 zł / miesięcznie

Kwoty stypendiów uzależnione od dochodu przypadającego na 1 członka rodziny zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu przez Rektora PSW w porozumieniu z Samorządem Studentów z początkiem roku akademickiego 2021/2022

Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia niepełnosprawności:

Kwoty stypendiów dla poszczególnych stopni niepełnosprawności zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu przez Rektora PSW w porozumieniu z Samorządem Studentów z początkiem roku akademickiego 2021/2022

Stypendium Rektora 350,00 zł – 700,00 zł / miesięcznie w zależności od posiadanych na ten cel przez uczelnię środków finansowych.

Zapomoga – 500,00 zł do 5000,00 zł

Uwaga ! Stypendia można łączyć.

Drodzy Studenci,

Wszelkie wnioski i załączniki 1,2,3,4 o stypendia należy pobrać i wypełnić komputerowo, podpisać za pomocą profilu zaufanego. Pozostałe, niezbędne dokumenty zeskanować i zapisać w formacie pdf. Tak przygotowane wnioski i dokumenty można składać od 5 września wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski o Stypendium Rektora należy przesłać na adres email: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl
Wnioski o stypendium socjalne, specjalne i zapomogi na email: info@psw.kwidzyn.edu.pl

Wnioski o stypendium Rektora będzie można składać do 15.10.2021 natomiast pozostałe wnioski do 20.10.2021.


 

Dokumenty do pobrania:

Jak podpisać dokument profilem zaufanym

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej studentom

Załącznik 1. Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik 2. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik 3. Dochód niepodlegający opodatkowaniu

Załącznik 4. Oświadczenie o uzyskaniu/utracie dochodu

Załącznik 5. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik 6. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności

Załącznik 7. Wniosek o stypendium Rektora

Załącznik 8. Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik 9. Terminarz składania wniosków o stypendia socjalne

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech