Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Uczelnianej Komisji Stypendialnej Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z dn. 14.01.2022r.

Osoby spełniające  wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium socjalnego:                                         

Numer albumu:

6239

7043

7516

Osoby spełniające  wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium specjalnego:                                         

Numer albumu:

7434

7409

6620

7037

Uwaga:

Kolejne posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się 11 LUTY 2022 r.

Wnioski i załączniki zgodnie ze wskazówkami w Regulaminie UKS PSW w formie elektronicznej dotyczące ubiegania się o świadczenia socjalne, specjalne i zapomogi należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

                          

 


Wyciąg z protokołu z posiedzenia Uczelnianej Komisji Stypendialnej Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z dn. 09.12.2021r.

Osoby spełniające wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium socjalnego:
Numer albumu:

6849
6222
6232
7149
7019
6679


Osoby spełniające wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium specjalnego:

Numer albumu:

6849
7292
7353
7367
6594
 Osoby spełniające wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do przyznania zapomogi losowej:
Numer albumu:

 6778


Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych i nie zostały zakwalifikowane do przyznania zapomogi losowej: Numer albumu

6486 – Powód: brak podstaw do przyznania zapomogi, z powodu nieudokumentowania zaistniałych okoliczności wskazywanych we wniosku oraz poniesionych wydatków tj. imiennych faktur i kosztów na leczenie czy rehabilitację.


Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych i nie zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium specjalnego: Numer albumu

7511 – Powód: decyzja skreślenia na wniosek studentki z dn. 26.11.2021r 

Uwaga informacja dla Studentów PSW: w miesiącu grudzień 2021 r. wnioski o stypendia socjalne, specjalne i zapomogi wraz z załącznikami zgodnie z Regulaminem UKS PSW w formie elektronicznej(pdf) podpisane podpisem elektronicznym należy składać na e-maila info@psw.kwidzyn.edu.pl  w następujących terminach:

02.12 - 05.12.2021 r.

08.12 - 12.12.2021 r.

16.12 - 19.12.2021 r. - włącznie. 

Kolejne posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r.  


Wyciąg z protokółu z posiedzenia Odwoławczej Komisji Stypendialnej Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dn. 26.11.2021r.

Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez niżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium socjalnego:

1. 6778

2. 7429


Uwaga informacja dla Studentów PSW: w miesiącu listopadzie 2021 r. wnioski o stypendia socjalne, specjalne i zapomogi wraz z załącznikami zgodnie z Regulaminem UKS PSW w formie elektronicznej(pdf) podpisane podpisem elektronicznym należy składać na e-maila info@psw.kwidzyn.edu.pl  w następujących terminach:

02.11 - 08.11.2021 r.

12.11 - 14.11.2021 r.

18.11 - 21.11.2021 r.

Kolejne posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się w dniu 09 grudnia 2021r.


 

Drodzy Studenci,

Posiedzenie Odwoławczej Komisji Stypendialnej odbędzie się 26 listopada 2021r. o godz 15:00.

Wszelkie odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej prosimy składać do dnia 24 listopada 2021r. w formie analogicznie jak wnioski o przyznanie stypednium.

 


Wyciąg z protokółu z posiedzenia Uczelnianej Komisji Stypendialnej Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z dn. 09.11.2021r.

Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez niżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium Rektora

Lp Nr albumu
1 7369
2 7239
3 7232
4 7249
5 7254
6 7238
7 7251
8 7390
9 7392
10 7260
11 7389
12 6668
13 6622
14 6706
15 6746
16 6660
17 6623
18 6812
19 6616
20 6872
21 6649
22 6744
23 6818
24 6571
25 6849
26 6570
27 6586
28 6730
29 6673
30 6895
31 6917
32 6582
33 6734
34 6578
35 6228
36 6257
37 6253
38 6223
39 6222
40 6398
41 6345
42 6477
43 6399
44 6440
45 6380
46 6226
47 6475
48 7416
49 6419
50 6685
51 6634
52 6792
53 6776
54 6638
55 6515
56 6362
57 6442
58 6289

Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez niżej wymienione osoby nie zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium Rektora

Lp Nr albumu Powód
1 7098 ograniczenia prawne
2 7285 ograniczenia prawne
3 7372 ograniczenia prawne
4 7218 ograniczenia prawne
5 6704 ograniczenia prawne
6 6621 ograniczenia prawne
7 6750 ograniczenia prawne
8 6698 ograniczenia prawne
9 6671 ograniczenia prawne
10 6873 ograniczenia prawne
11 6832 ograniczenia prawne
12 6696 ograniczenia prawne
13 6709 ograniczenia prawne
14 6755 ograniczenia prawne
15 6703 ograniczenia prawne
16 6667 ograniczenia prawne
17 6654 ograniczenia prawne
18 6806 ograniczenia prawne
19 6617 ograniczenia prawne
20 6620 ograniczenia prawne
21 6749 ograniczenia prawne
22 6661 ograniczenia prawne
23 6838 ograniczenia prawne
24 6348 ograniczenia prawne
25 6385 ograniczenia prawne
26 6436 ograniczenia prawne
27 6346 ograniczenia prawne
28 6485 ograniczenia prawne
29 6359 ograniczenia prawne
30 6397 ograniczenia prawne
31 6392 ograniczenia prawne
32 6225 ograniczenia prawne
33 6389 ograniczenia prawne
34 6235 ograniczenia prawne
35 6534 ograniczenia prawne
36 6236 ograniczenia prawne
37 6470 ograniczenia prawne
38 6390 ograniczenia prawne
39 6263 ograniczenia prawne
40 6646 ograniczenia prawne
41 6298 ograniczenia prawne
42 6364 ograniczenia prawne

Po analizie podań Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez niżej wymienione osoby spełniają wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium specjalnego

L.p. Numer albumu
1 6614
2 7358
3 7239
4 7241
5 7032
6 6654
7 6747
8 6515
9 6752
10 6661
11 7167
12 6778
13 6060
14 7168
15 6398
16 7152
17 6667
18 7027
19 7268
20 6670

Po analizie podań Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez niżej wymienione osoby spełniają wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium socjalnego

L.p. Numer albumu
1 6385
2 7142
3 7232
4 6673
5 6390
6 6919
7 6895
8 6534
9 6586
10 6818

Po analizie podań Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez niżej wymienione osoby nie spełniają wymogów formalnych i nie zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium socjalnego

L.p. Numer albumu Powód
1 7033 przekroczony próg dochodowy 
2 7214 braki formalne w dokumentacji, możliwość do ponownego złożenia wniosku po usunięciu braków
3 6778 przekroczony próg dochodowy , UKS PSW konsultowała  opinię z Departamentem Szkolnictwa Wyższego

Po analizie podań Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez podane niżej osoby nie spełniają wymogów formalnych i nie zostały zakwalifikowane do przyznania zapomogi losowej

L.p. Numer albumu Powód
1 6829 brak podstaw do przyznania zapomogi, z powodu nieudokumentowania zaistniałych okoliczności wskazywanych we wniosku oraz poniesionych wydatków tj. imiennych  faktur i kosztów na leczenie czy rehabilitację. 
2 7292 brak podstaw do przyznania zapomogi ze względu na nieudokumentowane  wydatki w postaci imiennych faktur oraz kosztów rehabilitacji. 

Po analizie podań Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez podane niżej osoby nie spełniają wymogów formalnych i nie zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium specjalnego

L.p. Numer albumu Powód
1 brak  III Stacjonarne/ PO - brak statusu studenta.

 W roku akademickim 2021/2022 każdy student  – Powiślańskiej Szkoły Wyższej, który spełnia określone kryteria, może otrzymać stypendium: Tabela przedstawia kwoty stypendiów socjalnych i specjalnych w roku akademickim 2021/2022.

Kwoty stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022

Średni miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie

Kwota stypendium

701-1050

do 400 zł

471-700

do 500 zł

411-470

do 550 zł

261-410

do 650 zł

211-260

do 700 zł

131-210

do 750 zł

Poniżej 130

800 zł

Kwoty stypendium specjalnego w roku akademickim 2021/2022

Stopień niepełnosprawności Kwota stypendium
Znaczny do 700 zł
Umiarkowany do 450 zł
Lekki do 350 zł

Stypendium socjalne  – dochód netto w gospodarstwie domowym na osobę do 1050 zł / miesięcznie

Stypendium Rektora wynosi 500 zł / miesięcznie w zależności od posiadanych na ten cel przez uczelnię środków finansowych.

Zapomoga – 500,00 zł do 5000,00 zł

Uwaga ! Stypendia można łączyć.

Drodzy Studenci,

Wszelkie wnioski i załączniki 1,2,3,4 o stypendia należy pobrać i wypełnić komputerowo, podpisać za pomocą profilu zaufanego. Pozostałe, niezbędne dokumenty zeskanować i zapisać w formacie pdf.
Wnioski o stypendium socjalne, specjalne i zapomogi na email: info@psw.kwidzyn.edu.plZarządzenie nr 4/10/21
Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej
z dnia 24 października 2021 r.

w sprawie podziału środków na stypendia dla studentów PSW na rok akademicki 2021/2022

Na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2021, poz. 478, z późń. zm.) (art. 87 i art.88) oraz Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Powiślańskiej Szkoły Wyższej (§ 3, ust. 1) w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego PSW, zarządzam co następuje:
§ 1
Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu pomocy materialnej, podział środków finansowych na poszczególne Wydziały jest proporcjonalny do ilości studentów w danym roku akademickim i wynosi: dla WNE-S 9% kwoty na rok akademicki 2021/2022, dla WNoZ- 91% kwoty na rok akademicki 2021/2022.
§ 2
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu pomocy materialnej dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający go do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu pomocy materialnej wynosi maksymalnie: 1050,00 zł netto.
§ 3
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu pomocy materialnej wysokości stawek stypendium socjalnego - w zależności od dochodu wynoszą:
Średni miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie Kwota stypendium

Średni miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie

Kwota stypendium

701-1050

do 400 zł

471-700

do 500 zł

411-470

do 550 zł

261-410

do 650 zł

211-260

do 700 zł

131-210

do 750 zł

Poniżej 130

800 zł

 

 

§ 4
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu pomocy materialnej wysokości stawek stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – w zależności od stopnia niepełnosprawności, wynoszą jak poniżej:
- znaczny stopień niepełnosprawności – do 700,00 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności- do 450,00zł
- lekki stopień niepełnosprawności- do 350,00zł
§ 5
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu pomocy materialnej stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi: do 500 zł.
§ 6
Wszystkie dokumenty wymagane przy składaniu wniosków stypendialnych, wyszczególnione w Regulaminie pomocy materialnej, obowiązują w roku akademickim 2021/2022.
§ 7
Studentowi, który z udokumentowanych przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej może być przyznana zapomoga w kwocie do 5000,00 zł.


§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Krystyna Strzała

Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Dokumenty do pobrania:

Jak podpisać dokument profilem zaufanym

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej studentom

Załącznik 1. Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik 2. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik 3. Dochód niepodlegający opodatkowaniu

Załącznik 4. Oświadczenie o uzyskaniu/utracie dochodu

Załącznik 5. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik 6. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności

Załącznik 7. Wniosek o stypendium Rektora

Załącznik 8. Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik 9. Terminarz składania wniosków o stypendia socjalne

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech