Strona tytułowa pracy semestralnej
Strona tytułowa pracy licencjackiej
Oświadczenie do pracy licencjackiej
Zasady pisania pracy licencjackiej - Wydział Nauk Ekonomiczno - Społecznych
Zasady pisania pracy licencjackiej - Wydział Nauk o Zdrowiu
Karta obiegowa Powiślańskiej Szkoły Wyższej

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej
Podanie o reaktywowanie w prawach studenta
Podanie o przeniesienie na studia stacjonarne/niestacjonarne
Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk
Podanie o warunkowe zaliczenie semestru
Podanie o urlop dziekański
Podanie o skreślenie z listy studentów
Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia semestru
Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru
Podanie o przyznanie prawa do indywidualnej organizacji studiów (IOS)
Druk podania do Prorektora
Deklaracja w sprawie praktyki zawodowej
Zestawienie miejsc, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy na praktyki i zajęcia praktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
Procesy pielęgnacyjne, proces pielęgnacyjny (nowy), proces pediatria (nowy)
Karta oceny promotor recenzent
Baza pytań do egzaminu dyplomowego - 1
Baza pytań do egzaminu dyplomowego - 2
ICNP - tabela do procesu
Oświadczenie PP

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej
Podanie o reaktywowanie w prawach studenta
Podanie o przeniesienie na studia stacjonarne/niestacjonarne
Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk
Podanie o warunkowe zaliczenie semestru
Podanie o urlop dziekański
Podanie o skreślenie z listy studentów
Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia semestru
Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru
Podanie o przyznanie prawa do indywidualnej organizacji studiów (IOS)
Druk podania do Prorektora
Deklaracja w sprawie praktyki zawodowej
Zaświadczenie o odbyciu praktyk
Zagadnienia egzaminacyjne - EKONOMIA