Wszyscy studenci WNoZ (Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo pomostowe) są proszeni o dostarczenie:

1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej + koszty leczenia poekspozycyjnego (Indywidualnie)

2. Jeżeli ktoś rezygnuje z  ubezpieczenia na koszty leczenia poekspozycyjnego jest zobowiązany dostarczyć stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Kanclerza)

3. Kopie polisy wraz z ewentualnym oświadczeniem należy dostarczyć do dziekanatu do połowy października

4. W przypadku posiadania ubezpieczenia OC  należy zweryfikować u swojego ubezpieczyciela czy polisa obejmuje kształcenie praktyczne na studiowanym kierunku.

Wszystkie szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza.

ZARZĄDZENIE KANCLERZA Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R.