Zarządzenie nr 6 Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprawdzania tożsamości studenta przez nauczyciela akademickiego.

ZARZĄDZENIE REKTORA