Wyniki egzaminu z makroekonomii - rok I.
6298 - dobry
6364 - dostateczny plus
6362 - dostateczny
6336 - dostateczny
Pozostałe osoby otrzymały oceny niedostateczne.