WNoZ - egzamin

dr Jolanta Sala

24.01.2020

Technologia informacyjna od godz.15:45-18:00 z POd11B  w Sali PSW 9

26.01.2020

Technologia Informacyjna od godz. 15:45-18:00 z POd12B w Sali  EUR KOMP.

WNE-S - egzamin

dr Jolanta Sala

24.01.2020

Systemy biurowe i multimedialne od godz.15:45-18:00 Ekon II  w Sali PSW 9.