Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Termin podstawowy  13.02.2021r.  godz. 09:30

Termin poprawkowy  20.02.2021r.  godz. 09:30

Podstawy pielęgniarstwa:

Test "Zerowy" 4.02.2021 godz. 10:30 - pierwsza grupa, 11:15 - druga grupa; 12:00 - trzecia grupa, pytania opisowe

7.02.2021 godz. 19:00 Egzamin (test na Teams)

11.02.2021 godz. 19:00 Egzamin poprawkowy - ustny na Teams

Choroby naczyń :

termin „O’’ Choroby naczyń - 31.01.2021 - zaliczenie w formie studium przypadku o godz. 12:45.

Opieka pielęgniarska nad osobą starszą:

Test zaliczający przedmiot: 13.02.2021 ok. godziny 15.00

egzamin w sesji podstawowej dla przedmiotów:

1. Ścieżki kariery zawodowej

2. Strategie wynagradzania

odbędą się w terminie 06.02.2021 r. godz. 15:45- 18:00

Termin sesji poprawkowej dla wyżej wymienionych przedmiotów to 20.02.2021 r. godz. 11:00-12:30

Sesja podstawowa z przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

10. 02. 2021r. od godziny 18:00

Sesja poprawkowa 20.02.2021 od godziny 18:00

Sesja podstawowa z przedmiotu: Opieka pielęgniarska nad osobą starszą - ćw,

10. 02. 2021r. od godziny 18:00

Sesja poprawkowa 20.02.2021 od godziny 18:00

Sesja podstawowa z przedmiotu: Podstawy pielęgniarstwa - ćw,

10. 02. 2021r. od godziny 18:00

Sesja poprawkowa 20.02.2021 od godziny 18:00

Sesja podstawowa: 12-13.02.2021 w godzinach 08:00-16:00

Sesja poprawkowa: 20-21.02.2021 w godzinach 08:00-16:00

- egzaminy z Promocji Zdrowia oraz Organizacji Pracy Pielęgniarskiej w formie testu

I termin:14.02.21. godzina: 10:00-22:00

- I termin 12.02.2021r. godz. 13:00-15-00

- II termin 19.02.2021r. godz. 15:00-16:00

termin „0”-  test na zaliczenie  przedmiotu  - Genetyka

29.01.2021r. godz. 17:00-17:45

terminy zaliczeń "0":

Metodologia badań RM 31 i 32  06-02-2021 13:15-15:30 

Seminarium dypl. wszystkie grupy 06-02-20121 15;45- 18:00 

Zdrowie Publiczne wszystkie grupy 04-02-2021 15:45-20:30 

Promocja zdrowia wszystkie grupy 04-02-2021 13:15- 15:30 

Higiena z epidemiologią wszystkie grupy 20-01-2021 13:15-15:30 

Badanie fizykalne wszystkie grupy 17-01-2021 15:45- 20:30

Badanie fizykalne w stanach nagłych RM  23-01-2021 13:15-18:00

Rozliczenie zajęć praktycznych Pediatria i piel. pediatryczne 04-02-2021 10:00-13:15 wszystkie grupy 

terminy zaliczeń "1" sesja podstawowa

Metodologia badań RM 31 i 32  09-02-2021 13:15-15:30 

Seminarium dypl. wszystkie grupy 09-02-20121 15;45- 18:00 

Zdrowie Publiczne wszystkie grupy 10-02-2021 15:45-20:30 

Promocja zdrowia wszystkie grupy 10-02-2021 13:15- 15:30 

Higiena z epidemiologią wszystkie grupy 11-02-2021 13:15-15:30 

Badanie fizykalne wszystkie grupy 11-02-2021 15:45- 20:30

Badanie fizykalne w stanach nagłych RM  12-02-2021 13:15-18:00

Rozliczenie zajęć praktycznych Pediatria i piel. pediatryczne 12-02-2021 10:00-13:15 wszystkie grupy 

terminy zaliczeń "2" sesja poprawkowa 

Metodologia badań RM 31 i 32  15-02-2021 13:15-15:30 

Seminarium dypl. wszystkie grupy 15-02-20121 15;45- 18:00 

Zdrowie Publiczne wszystkie grupy 16-02-2021 15:45-20:30 

Promocja zdrowia wszystkie grupy 16-02-2021 13:15- 15:30 

Higiena z epidemiologią wszystkie grupy 18-02-2021 13:15-15:30 

Badanie fizykalne wszystkie grupy 18-02-2021 15:45- 20:30

Badanie fizykalne w stanach nagłych RM  19-02-2021 13:15-18:00

Rozliczenie zajęć praktycznych Pediatria i piel. pediatryczne 19-02-2021 10:00-13:15 wszystkie grupy 

sesja podstawowa

14.02 g. 8.00 - 9.00 Mikrobiologia i parazytologia

14.02 g. 9.00-10.00 Zdrowie publiczne

sesja poprawkowa

21.02 g. 8.00 - 9.00 Mikrobiologia i parazytologia

21.02 g. 9.00-10.00 Zdrowie publiczne

Sesja podstawowa 12.02.2021 po 15

Sesja poprawkowa 18.02.2021 po 15

Proszę aby  osoby kontaktowały się wcześniej telefonicznie.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech