Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

18.06.2021 sesja podstawowa    18:15 -20:30    Patologia (w)    POd13A, POd11A, POd11B, POd11C, POd11D, POd12A, POd12B, POd12C, POd12D, POd13B, POd13C, POd13D

11.06.2021  sesja podstawowa    10:30 -12:45    Fizjologia (ćw)    POd11D, POd11A, POd11B, POd11C, POd12A, POd12B, POd12C, POd12D, POd13A, POd13B, POd13C, POd13D

25.06.2021 sesja podstawowa    18:15 -20:30    Psychologia    POd11A, POd11B,POd11C, POd11D
26.06.2021 sesja podstawowa    08:00 -10:15    Psychologia    POd13B, POd13A, POd13C, POd13D
26.06.2021 sesja podstawowa    18:15 -20:30    Psychologia    POd12B, POd12A, POd12C, POd12D

19.06.2021 sesja podstawowa    15:45    Statystyka     Ekon I rok    PSW 9
01.09.2021 sesja poprawkowa    15:45    Statystyka     Ekon I rok    PSW 9

1.Marketing w internecie - ostatnie zajęcia dnia 19.06. TRYB „0” jeśli czas pozwoli na koniec zaplanowanych zajęć.
2.Tworzenie biznesplanu - ostatnie zajęcia dnia 13.06 – Prezentacje zaliczeniowe.
3.Efektywność decyzji marketingowych - ostatnie zajęcia dnia 13.06. TRYB „0” jeśli czas pozwoli na koniec zaplanowanych zajęć.
4.Zarządzanie - ostatnie zajęcia dnia 20.06. ćwiczenia; zaliczenie wykładu w trybie „0” możliwy do zaliczenia dla osób które uzyskają zaliczenie ćwiczeń jeśli czas pozwoli na koniec zaplanowanych zajęć.
5.Seminarium dyplomowe – zaliczenie podczas ostatniego spotkania dnia 12.06.
6.Ekonomia MSP - ostatnie zajęcia dnia 20.06. TRYB „0” jeśli czas pozwoli na koniec zaplanowanych zajęć.
7.Planowanie i prowadzenie działalności komunikacyjnej w sytuacjach kryzysowych - ostatnie zajęcia dnia 20.06. TRYB „0” jeśli czas pozwoli na koniec zaplanowanych zajęć.
Uwaga: Egzaminy w sesji podstawowej dnia 26.czerwca – godz. 9.00 szczegóły czasu trwania dostępne będą w aplikacji Teams.

PO mgr (rok 1) przedmiot OETwCP zaburzenia ukł. Nerwowego (wykład) Test zaliczeniowy na ocenę:
Termin "0" 25.05.2021 godz. 14.00 platforma Microsoft Teams
Termin drugi sesja podstawowa 13.06.2021 godz. 11.00 platforma Microsoft Teams

PO mgr (rok 1) przedmiot OETwCP zaburzenia ukł. Nerwowego (ćw.) Praca zaliczeniowa z oceną – prezentacja podczas zajęć ćwiczeniowych.
PO 31, 32, 33 (grupa seminaryjna) – przedmiot Seminarium dyplomowe (ćw.), Praca dyplomowa
PP A, B, C (grupa seminaryjna) – przedmiot Badania w pielęgniarstwie (ćw.). Praca dyplomowa
PO 21,22,23 (grupa seminaryjna) – przedmiot Badania naukowe w pielęgniarstwie (ćw.). Praca zaliczeniowa z oceną – prezentacja podczas zajęć ćwiczeniowych.
PO gr. 13B, 13C przedmiot Podstawy pielęgniarstwa (ćw.) zaliczenia w trakcie odbywanych zajęć ćwiczeniowych.

 

20.06.2021 sesja podstawowa    13:15 -15:30    Podstawy pielęgniarstwa (ćw)    POd13B    PSW 2
20.06.2021 sesja podstawowa    18:15 -20:30    Podstawy pielęgniarstwa (ćw)    POd13C    PSW 9

30.05.2021    godz. 10:30    Fz3 "Rachunkowość podatkowa"

12.06.2021    godz. 10:30    Fz3 "Sprawozdawczość finansowa"

 

19.06.2021    11:00-12:00    Fz2 "Rachunek kosztów"

19.06.2021    12:30-14:00    Fz3 "Rachunkowość podatkowa"

20.06.2021    13:00-14:00    Fz3 "Sprawozdawczość finansowa"


10.06.2021 sesja podstawowa    godz. 18:00    Dietetyka
08.09.2021 sesja poprawkowa    godz. 12:00    Dietetyka

15.05.2021 termin "0"    godz.18:15-20:30    Seminarium magisterskie (ćw)
18.06.2021 sesja podstawowa   godz.12:00-13:00    Seminarium magisterskie (ćw)

13.06.2021 sesja podstawowa  godz. 13:15-15:30    OETwCP: zaburzenia zdrowia psychicznego
01.09.2021 sesja poprawkowa  godz. 13:00-14:00    OETwCP: zaburzenia zdrowia psychicznego

13.06.2021 - sesja podstawowa - Badania naukowe w pielęgniarstwie - godz. 13 - 14 platforma TEAMS
02.09.2021 - sesja poprawkowa - Badania naukowe w pielęgniarstwie - godz. 15 - 16 platforma TEAMS
 
13.06.2021 - sesja podstawowa - Chirurgia i piel. chirurgiczne (ćw.), PPA, PPB, PPC - godz. 14 - 15 platforma TEAMS
03.09.2021 - sesja poprawkowa - Chirurgia i piel. chirurgiczne (ćw.), PPA, PPB, PPC - godz. 15 - 16 platforma TEAMS
 
19.06.2021 - sesja podstawowa - OETwCP rany przewlekłe i przetoki (ćw. sim), PO mgr 11A,B,C,D, 12A,B,C,D  na ostatnich zajęciach
03.09.2021 - sesja poprawkowa - OETwCP rany przewlekłe i przetoki (ćw. sim), PO mgr 11A,B,C,D, 12A,B,C,D - godz. 16 - 17 platforma TEAMS
 
20.06.2021 - sesja podstawowa - Podstawy pielęgniarstwa (ćw.) - na ostatnich zajęciach
02.09.2021 - sesja poprawkowa - Podstawy pielęgniarstwa (ćw.) - godz. 16.00
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech