Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Wyniki egzaminu z makroekonomii - rok I.
6298 - dobry
6364 - dostateczny plus
6362 - dostateczny
6336 - dostateczny
Pozostałe osoby otrzymały oceny niedostateczne.

Dr. Beata Pawłowska - 31.01.2020

Informacja o sali na zaliczenie zostanie podana jak tylko otrzymamy stosowną informację z Dziekanatu 

WNoZ - egzamin

dr Jolanta Sala

24.01.2020

Technologia informacyjna od godz.15:45-18:00 z POd11B  w Sali PSW 9

26.01.2020

Technologia Informacyjna od godz. 15:45-18:00 z POd12B w Sali  EUR KOMP.

WNE-S - egzamin

dr Jolanta Sala

24.01.2020

Systemy biurowe i multimedialne od godz.15:45-18:00 Ekon II  w Sali PSW 9.

WNE-S - termin egzaminu

Dr Zbigniew Rudasz

25.01.2020 r

Ekon III - godz. 18:00  Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze/ proforma  sala PSW 14


WNoZ

dr Jolanta Sala

24.01.2020

Technologia informacyjna od godz.15:45-18:00 z POd11B  w Sali PSW 9

26.01.2020

Technologia Informacyjna od godz. 15:45-18:00 z POd12B w Sali  EUR KOMP.

WNE-S

24.01.2020

Dr Jolanta Sala

Systemy biurowe i multimedialne od godz.15:45-18:00 Ekon II  w Sali PSW 9.


WNoZ - termin zaliczenia

dr Mariusz Czaja

31.01.2020 r- poprawka

Pediatria piel. Pediatryczne- PO i RM II rok o godz. 18:00.

Sala będzie podana w późniejszym terminie w gablocie na terenie naszej Uczelni.


Studenci WNES

mgr Jerzy Grabowski

26.01.2020 r

LBiA 1; LBiA 2- Polityka społeczna 13:15-15:30  PSW 14

Zz3; Fz3- Gospodarka regionalna 15:45-18:00 PSW 14


Studenci WNE-S

dr Katarzyna Strzała-Osuch

Dnia 24.01.2020r. o godz. 15:45 zaliczenie  z przedmiotu WDW Człowiek, a środowisko w PSW 13

Dnia 24.01.2020r. o godz. 18:15 zaliczenie z przedmiotu Seminarium dyplomowe w PSW 13

prof. dr hab. Krystyna Strzała

Dnia 24.01.2020r. o godz. 17:00 egzamin z przedmiotu Ekonometria  w PSW 12

Dnia 01.02.2020r. o godz. 13:00 egzamin z przedmiotu Matematyka w PSW…

Sala będzie podana w późniejszy terminie w gablocie na terenie uczelni.


Studenci WNoZ

mgr K. Nowińska

Dnia 18.01.2020r. z przedmiotu j. ang. zaliczenie:

-PO II rok godz.13:15 – PSW 12

-PO III rok godz. 15:45 – PSW 12

Dnia 25.01.2020r z przedmiotu j. ang. zaliczenie:

-PO mgr I rok 10:30 – PSW 12

-PO mgr II rok 08:00 – PSW 12


lek. med. E. Kruk

Dnia 18.01.2020r. o godz. 13:15 z przedmiotu Psychiatria i piel. psychiatryczne – termin zerowy – PSW Aula

Dnia 09.02.2020r. z przedmiotu Psychiatria i piel. psychiatryczne – termin poprawkowy

Sala będzie podana w późniejszy terminie w gablocie na terenie uczelni.


lek. med. K. Karaś

Dnia 18.01.2020r. o godz. 15:00-16:30 z przedmiotu Choroby wewnętrzne – egzamin

Sala będzie podana w późniejszy terminie w gablocie na terenie uczelni.


dr A. Przyborska

Dnia 18.01.2020r. o godz. 10:00 z przedmiotu Anatomia, Biochemia i biofizyka –zaliczenie dla RM i PO od A-K  w sali PSW Aula

Dnia 18.01.2020r. o godz. 12:00 z przedmiotu Anatomia, Biochemia i biofizyka –zaliczenie dla PO od L- Z i PP w sali PSW Aula


Studenci WNE-S

mgr J. Malinowska

Dnia 25.01.2020r. o godz. 12:45 z przedmiotu Rachunkowość – zaliczenie – Ekon 2

Dnia 01.02.2020r. o godz. 14:00-14:30 z przedmiotu Rachunkowość – termin poprawkowy

Sala będzie podana w późniejszy terminie w gablocie na terenie uczelni.


Studenci WNE-S

mgr  Janina Malinowska

Grupa Ekon 2

Rachunkowość- (ćw) 25.01.2020 r godz. 18:00-18:30

Sesja poprawkowa- 01.02.2020 r 14:00-14:30

Sala będzie podana w późniejszy terminie w gablocie na terenie uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z Panią lek.med. Eweliną Kruk odbędzie 18.01.2020 r. od godz. 13:15 z Psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Termin poprawkowy- 09.02.2020 r.


Studenci WNoZ

mgr A. Piechnik

Dnia 26.01.2020r. o godz. 15:45 egzamin z przedmiotu Opieka piel. nad pacjen. z chorobami krwi

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

mgr M. Dybich

Dnia 19.01.2020r. odbędzie się zaliczenie z Podstaw ratownictwa medycznego:

- grupa 21  -  godz. 13:00

- grupa 22 -  godz. 18:00

- grupa 23 – godz.13:30

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

mgr P. Janiewicz

Dnia 30.01.2020r. o godz. 15:00  zaliczenie w I terminie z przedmiotu Podstaw Pielęgniarstwa

Dnia 06.02.2020r. o godz. 15:00 zaliczenie w II terminie z przedmiotu Podstaw Pielęgniarstwa

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ
mgr K. Kostro
Dnia 11.01.2020 r. o godz. 12.45 - promocja zdrowia dla studentów studiów pomostowych.
Sala - PSW 3


Studenci WNoZ / WNE-S

dr Andrzej Michalik

Sesja podstawowa

Dnia 18.01.2020 godz.12:45-13:15 zaliczenie z prawa Ratownictwo Medyczne

Dnia 24.01.2020 godz.18:00-19:00 zaliczenie z prawa Pielęgniarstwo ogólne i pomostowe

Dnia 25.01.2020 godz.16:00-16:30 zaliczenie z prawa Ratownictwo Medyczne

Dnia 25.01.2020 godz.19:00-20:00 zaliczenie Prawo Ekonomia rok 1

Dnia 25.01.2020 godz.15:45-16:15 zaliczenie z Prawa gospodarczego ćwiczenia LBIA rok 1 i 2

Dnia 25.01.2020 godz.16:30-17:00 zaliczenie z Prawa podatkowego i ekonomii opodatkowania  ćwiczenia LBIA rok 1 i 2

Dnia 31.01.2020 godz.17:00-18:00 – egzamin z Prawa gospodarczego LBIA rok 1 i 2

Dnia 31.01.2020 godz.18.00-19.00-egzamin z Prawa podatkowego i ekonomii opodatkowania LBIA rok 1 i 2

 Sesja poprawkowa

 

Dnia 8.02.2020 godz.10:00-11:00 zaliczenie poprawkowe Prawo- Pielęgniarstwo Ogólne i pomostowe

Dnia 8.02.2020 godz.11:00-12:00 zaliczenie poprawkowe Prawo- Ratownictwo Medyczne

Dnia 8.02.2020 godz.12:00-13:00 zaliczenie poprawkowe ćwiczenia Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania LBIA rok 1 i 2

Dnia 8.02.2020 godz.13:00-14:00 zaliczenie poprawkowe egzamin Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania LBIA rok 1 i 2

Dnia 8.02.2020 godz.14:00-15:00 zaliczenie różnic programowych Nauka o państwie, Konstytucyjny system organów państwa LBIA rok 1 i 2

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


 

Studenci WNoZ 

dr A. Tałaj

Sesja podstawowa

 

Dnia 01.02.2020r. godz. 10:30 Ginekologia i położnictwo - II rok  

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


 

Studenci WNoZ 

dr E. Raniszewska

 

Dnia 19.01.2020 godz.16:00 zaliczenie z oceną, Medycyna ratunkowa  III rok RM

 

Dnia 19.01.2020 godz.18:00 zaliczenie z oceną, Medycyna ratunkowa  II  rok RM

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


 

Studenci WNoZ 

mgr A. Skibowska

 

Egzamin z przedmiotu Klasyfikacja diagnoz i procedur piel. w chirurgii odbędzie się w dniu:

 

24.01.2020r godz. 15:00 PO mgr 21 A,B,C,D

 

24.01.2020r. godz. 16:00 PO mgr 22 A,B,C,D.

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


 

Studenci WNoZ 

dr K. Ziółkowska

 

25 stycznia 2020r. odbędą się:

 

Pielęgniarstwo:

Dydaktyka medyczna: wykłady - egzamin godz. 19:00 (test jednokrotnego wyboru)

                                     konwersatorium - zaliczenie z oceną od 15:45 (ustne)

 

Ratownictwo medyczne:

Pierwsza pomoc -egzamin -wykłady godz. 14:30 (test jednokrotnego wyboru)

                               zaliczenie z oceną ćwiczeń odbywa się na bieżąco 18 i 19 styczeń

Promocja zdrowia -zaliczenie z oceną (ustne) od godz. 10:30

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z mgr K. Wojtacki odbędzie się dnia 31.01.2020r.  o godzinie 15:00 z przedmiotu Farmakologia. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.

Uwaga! Zmiana godziny egazminu! Egzamin z przedmiotu Farmakologia obędzie się o godz. 18.00!


Uwaga studenci WNES

Terminy zaliczeń i egzaminów z mgr R. Niemczyk

- Ekon 2

Rachunkowość – zaliczenie na ocenę dnia 01.02.2020r. o godz.11:00 – 12:00

- Fz3

Rachunkowość finansowa – zaliczenie na ocenę dnia 25.01.2020r. o godz. 17:00 – 18:00

Rachunkowość finansowa – egzamin dnia 01.02.2020r. o godz. 10:00 – 10:50

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z prof. dr hab. W. Łysiak – Szydłowska odbędzie się dnia 24.01.2020r.  o godzinie 15:00 – 16:00 z przedmiotu Dietetyka. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Dnia 19.01.2020r. odbędzie się zaliczenie na ocenę z przedmiotu – Immunologia z dr Małgorzata Wyszomirska – Gołda. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Terminy zaliczeń i egzaminów u dr Beaty Pawłowskiej:

25 stycznia 2020
* Ekonomia I rok egzamin 0 makroekonomia 15.45

Sesja podstawowa
01 luty 2020
* Ekonomia I rok zaliczenie makroekonomia godz. 10.00
* Ekonomia I rok egzamin makroekonomia godz. 11.00
* Pielęgniarstwo II stopień egzamin podstawy zarządzania godz. 11.00
* Ratownictwo medyczne zaliczenie Ekonomia godz.11.00

Sesja poprawkowa
07 luty 2020
* Ekonomia I rok egzamin makroekonomia godz. 15.30
* Pielęgniarstwo II stopień egzamin podstawy zarządzania godz. 15.30
* Ratownictwo medyczne zaliczenie Ekonomia godz.15.30

Wszystkie zaliczenia i egzaminy odbędą się w sali 23

Egzamin z dr M. I. Pirskim z Badania fizykalnego odbędzie się 18. 01. 2020 r. o godz. 10:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech