Studenci WNES

Ostateczne zaliczenie z dr Beatą Pawłowską odbędzie się dnia 27.09.2019 r. o godz. 15:45. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Termin poprawkowy z dr M.Czaja odbędzie się dnia 13.09.2019 o godz. 16:00.

Sala będzie podana w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Poprawka z samokształcenia ( buna) u dr Macieja Kudła odbędzie się na zasadzie przesłania  bun drogą elektroniczną na adres: maciejkudla@poczta.onet.pl do 13 września 2019r.


Studenci RM

Egzaminy poprawkowe z dr K. Ziółkowską odbędą się 14. 09. 2019 r. o godz. 11:00 w salach PSW 1 oraz PSW 3

I RM - kwalifikowana pierwsza pomoc -egzamin z wykładów i zaliczenie z ćwiczeń

I RM - medyczne czynności ratunkowe -zaliczenie teoria i ćwiczenia

II RM - medyczne czynności ratunkowe -zaliczenie teoria i ćwiczenia


Studenci WNES

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe z dr P. Giruć (wszystkie przedmioty) odbędą się 06.09.2019 r. o godzinie 17:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Egzamin poprawkowy z mgr K. Nowińską ( j. ang.) odbędzie się 14.09.2019r. o godz. 11:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Sesja poprawkowa II termin !!

Zaliczenie z Panią dr A. Przyborską odbędzie się dnia 14.09.2019 o godz. 12:00.

Zaliczenie z Panią mgr K. Pakulską odbędzie się dnia 06.09.2019 o godz. 15:30.

Numer Sali będzie podany w gablocie egzaminów i zaliczeń w naszej uczelni.


Studenci WNoZ

Dr M. I. Pirski w ramach sesji poprawkowej jest dla Państwa dostępny w następujących dniach: 03. 09. 2019 r., 07. 09. 2019 r., 10. 09. 2019 r. o godz. 15:00 w Szpitalu Miejskim w Gdyni na oddz. Chirurgii ogólnej.


Studenci WNoZ

Egzamin poprawkowy z dr K. Szyszko w ramach prowadzonego przedmiotu odbędzie się 07. 09. 2019 r. o godz. 15:30 w sali PSW 1. Osoby, które nadal nie złożyły BUNy nie mogą przystąpić do egz. poprawkowego. Egzamin odbędzie się w formie ustnej w grupach 6 osobowych. Proszę podzielić się na grupy i zastosować się do zasad podanych przez Pana doktora.


Studenci PO i PP

Egzamin poprawkowy z Podstaw Pielęgniarstwa oraz Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego z mgr P. Janiewiczem odbędzie się 06. 09. 2019 r. o godz. 16:00 Sala podana będzie w gablocie 


Egzaminy i zaliczenia poprawkowe z dr B. Pawłowską odbędą się 06. 09. 2019 r. o godz. 15:30. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci RM i Ekon – zmiana terminu zaliczenia w sesji poprawkowej z dr A. Michalikiem

Zaliczenie przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej odbędzie się 06. 09. 2019 r. w godz. 16:00 – 17:00 w sali PSW 21.