Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

24.04.2021 termin zero                 15:45-18:00        PO I rok, RM I rok

12.06.2021 termin zero                 10:30-12:45        PO mgr I rok

20.06.2021 termin zero                 13:15-15:30        PO II rok, RM II rok

Egzamin poprawkowy dla PO3 z Psychiatria 20.02.21 9:00 - 13:00

RM - zaliczenie na ostatnich zajęciach,

Ekonomia Podstawy makroekonomii - ćwiczenia zaliczenie na ostatnich zajęciach,

Ekonomia seminarium dyplomowe zaliczenie na ostatnich zajęciach,

LBiA seminarium dyplomowe zaliczenie na ostatnich zajęciach,

Ekonomia Podstawy makroekonomii egzamin „0’’ 06.02. godzina 8.00,

LBiA Ekonomia międzynarodowa egzamin „0’’ 07.02 godzina 10.30.

Sesja podstawowa egzamin Podstawy Makroekonomii 12.02. godzina 16.00

Sesja poprawkowa wszystkie egzaminy i zaliczenia 19.02. od godziny 16.00 w kolejności Ekonomia, RM oraz LBiA.

Wszystkie egzaminy i zaliczenia w MS Teams.

1)      Systemy zarządzania jakością EKON 21/EKON 22 - sesja podstawowa 13.02.2021  godz. 9:00 Test zaliczeniowy - informacja szczegółowa na TEAMS

2)      Oceny pracownicze i proces motywowania ZZ3 – tryb 0 – podczas zajęć ostatnich 07.02.2021 , sesja podstawowa 13.02.2021 godz. 9.30

3)      Public relations -FZ3/ZZ3 - tryb 0 – podczas zajęć ostatnich 07.02.2021 , sesja podstawowa 13.02.2021 godz. 10:00

4)      Analiza rynku i badań marketingowych - FZ3/ZZ3 - tryb 0 - podczas zajęć ostatnich 07.02.2021 , sesja podstawowa 13.02.2021 godz. 11:00

5)      Zarządzanie jakością -WNOZ (II stopień mgr) – sesja podstawowa – 13.02. 2021 godz. 9:00 Test zaliczeniowy - informacja szczegółowa na TEAMS

6)      Przedsiębiorczość (WDW) I rok WNES/WNOZ - sesja podstawowa – 13.02. 2021 godz. 9:00 Test zaliczeniowy - informacja szczegółowa na TEAMS

7)      Podstawy negocjacji - FZ3/ZZ3 - tryb 0 –  podczas zajęć ostatnich 07.02.2021 , sesja podstawowa 13.02.2021 godz. 10:30

Egzamin z ratownictwa medycznego

- sesja podstawowa 14.02.2021r. godz. 09:00-10:00

- sesja poprawkowa 20.02.2021r. godz. 17:00-18:00

Termin podstawowy  13.02.2021r.  godz. 09:30

Termin poprawkowy  20.02.2021r.  godz. 09:30

Podstawy pielęgniarstwa:

Test "Zerowy" 4.02.2021 godz. 10:30 - pierwsza grupa, 11:15 - druga grupa; 12:00 - trzecia grupa, pytania opisowe

7.02.2021 godz. 19:00 Egzamin (test na Teams)

11.02.2021 godz. 19:00 Egzamin poprawkowy - ustny na Teams

Choroby naczyń :

termin „O’’ Choroby naczyń - 31.01.2021 - zaliczenie w formie studium przypadku o godz. 12:45.

Opieka pielęgniarska nad osobą starszą:

Test zaliczający przedmiot: 13.02.2021 ok. godziny 15.00

egzamin w sesji podstawowej dla przedmiotów:

1. Ścieżki kariery zawodowej

2. Strategie wynagradzania

odbędą się w terminie 06.02.2021 r. godz. 15:45- 18:00

Termin sesji poprawkowej dla wyżej wymienionych przedmiotów to 20.02.2021 r. godz. 11:00-12:30

Sesja podstawowa z przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

10. 02. 2021r. od godziny 18:00

Sesja poprawkowa 20.02.2021 od godziny 18:00

Sesja podstawowa z przedmiotu: Opieka pielęgniarska nad osobą starszą - ćw,

10. 02. 2021r. od godziny 18:00

Sesja poprawkowa 20.02.2021 od godziny 18:00

Sesja podstawowa z przedmiotu: Podstawy pielęgniarstwa - ćw,

10. 02. 2021r. od godziny 18:00

Sesja poprawkowa 20.02.2021 od godziny 18:00

Sesja podstawowa: 12-13.02.2021 w godzinach 08:00-16:00

Sesja poprawkowa: 20-21.02.2021 w godzinach 08:00-16:00

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech