Studenci PSW z różnicami

Dnia 21 09 2018 r. o godz. 16:30 odbędzie się zaliczenie różnic programowych z dr A. Michalikiem. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin poprawkowy z fizjologii z prof. Beatą Podgórską odbędzie się 15 09 2018 r. o godz. 10:45. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ i WNE-S:

 dr Andrzej Michalik

Egzaminy poprawkowe:

8.09.2018- 9.00-10.00 Ratownictwo medyczne-Ochrona Własności Intelektualnej rok 3

8.09.2018-10.00-11.00 Kryminologia z elementami kryminalistyki EBN rok 3 (cw+wykł)

8.09.2018-11.00-12.00 Ochrona Własności Intelektualnej Ekonomia rok 1

8.09.2018-13.00-14.00 - Ustrój administracji publicznej LBIA rok 1 i 2

Sale podane będą w gablotach na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Harmonogram zaliczeń w sesji – mgr Janina Malinowska

termin sesji egzaminacyjnej -POPRAWKOWEJ   03.09.2018r.  

godz.16.30 Podstawy rachunkowości zarządczej FZ3

godz.17.00 Rachunkowość podatkowa FZ3

godz.17.30 Podstawy rachunkowości zarządczej FZ2

godz.18.00 Podstawy rachunku kosztów FZ2