Studenci RM III rok

Egzamin z Medycyny Ratunkowej z dr E. Raniszewską odbędzie się 14.06.2019 r. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Zaliczenia z dr L. Zwolakiewiczem:

25 05 2019 – 9:00 – Fizjologia

25 05 2019 – 11:00 – Anestezjologia PO

25 05 2019 – 15:45 – Anestezjologia PP

26 05 2019 – 9:00 – MR – RM II rok

26 05 2019 – 13:30 – MK – RM III rok

26 05 2019 – 15:45 – System organizacyjny ratownictwa medycznego – RM III rok

26 05 2019 – 18:00 – MR – RM III rok


Studenci WNoZ

Egzamin z Psychologii z mgr K. Pakulską odbędzie się 13 06 2019, 19:30. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Egzamin z Podstaw rachunku kosztów z mgr R. Niemczykiem odbędzie się 23 06 2019 r. w godz. 9:00 – 10:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


 

 Studenci PP

Egzamin dla PP11 A, B i C z Neurologii i piel. neurologicznego z mgr A. Górniewicz odbędzie się 25 05 2019 r. o godz. 11:45. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci LBiA I rok

Zaliczenie różnic programowych z dr A. Michalikiem z gr LBiA 1 odbędzie się 25 05 2019 r. o godz. 11:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.