Studenci PO

Zaliczenie z przedmiotu POZ z mgr Beatą Adamską odbędzie się 19 01 2019 r. o godz. 9:15. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci PSW

Egzamin z przedmiotu Badania fizykalne z dr M. I. Pirskim odbędzie się dnia 27. 01. 2019 r. o godz. 13:15 w PSW Aula.