1. Fizjologia grupa PO 11A-D
   Proszę dobrać się po 2 osoby, które wspólnie opracują 1 temat w formie prezentacji
   Na zajęcia w dniu 22 i 23.02.2020 proszę przygotować 6 prezentacji / 6 prezentacji po 2 osoby/
   Oczywiście pozostałe osoby mogą wybrać sobie kolejne tematy i w grupie po 2 osoby, zaprezentują je w późniejszym terminie
   Tematy do wyboru w załączeniu.
  
2. Fizjologia grupa PO 12 A-D
    Proszę dobrać się po 2 osoby , które wspólnie opracują 1 temat w formie prezentacji
    Na zajęcia w dniu 12.03.2020 proszę przygotować 6 prezentacji / 6 prezentacji po 2 osoby/
    Oczywiście pozostałe osoby mogą wybrać sobie kolejne tematy i w grupie po 2 osoby, zaprezentują je w późniejszym  terminie
    Tematy do wyboru w załączeniu.
   
3. Chirurgia
    Proszę dobrać się po 2 osoby , które wspólnie opracują 1 temat w formie prezentacji
    Na zajęcia w dniu 23.02.2020 proszę przygotować 3 prezentacje / 3 prezentacje po 2 osoby/
    Oczywiście pozostałe osoby mogą wybrać sobie kolejne tematy i w grupie po 2 osoby, zaprezentują je w późniejszym  terminie
    Tematy do wyboru w załączeniu.

 - Tematy - Fizjologia (konwersatoria) 2018

 - Tematy - Chirurgia 2019-2020