Informujemy, iż w dziekanacie są do odebrania decyzje Uczelnianej Komisji Stypendalnej. Prosimy po odbiór decyzji do dnia 08.12.2018 r.