Informujemy, iż w dziekanacie są do odebrania decyzje Uczelnianej Komisji Stypendalnej.