Zajęcia z przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prowadzone przez lek. med. Alicje Lewandowską będą prowadzone w zastępstwie przez lek. med. Stanisława Rosa. Wszelkie kwestie związane z przedmiotem proszę rozstrzygać z Panem lek. med. S. Rosa.