Ze względu na liczne wyjazdy członków Komisji Stypendialnej, nastąpiła zmiana posiedzeń Uczelnianej Komisji Stypendialnej. 

Posiedzenia UKS odbędą się w poniższych terminach:

23.04.2019 r.
25.05.2019 r.
07.06.2019 r. 

 

Od dnia dzisiejszego faktury nie będą wysyłane drogą mailową. Prosimy o pobieranie faktur poprzez logowanie w Wirtualnym Dziekanacie. Faktury będą do pobrania w zakładce Finanse.

Istotne daty:

koniec maja b.r. – oddawanie prac dyplomowych

25 06 – test PO i PP

26 06 – egz. praktyczny PO Szpital oraz PP Uczelnia

27 06 – egz. praktyczny PO Szpital

28 06 – obrony Uczelnia

29 06 – obrony Uczelnia

Proszę o składanie wniosków o zwolnienie z praktyki zawodowej lub deklaracji o skierowanie na praktykę zawodową w semestrze letnim 2018/2019.

Rok 1 – semestr 2 – 200 godzin dydaktycznych

Rok 2 – semestr 4 – 160 godzin dydaktycznych

Osoby, które zapisały się na ZP do Elbląga na Neurologię – zmiana opiekuna, opiekunem będzie mgr Marzena Baran

Termin składania prac dyplomowych do dziekanatu bądź do punktu informacyjnego – koniec maja 2019 r.

Egzamin dyplomowy odbędzie się 06 04 2019 r. w godz.

9:00 egz. teoretyczny – test

11:00 egz. praktyczny

12:00 obrona pracy dyplomowej

Proszę o zapoznanie się z tabelą dotycząca samokształcenia, sem. letni 2018/2019

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.)

Lp

Przedmiot

Semestr

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

II

PO mgr

4

mgr B. Białobrzeska

2

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne

23

dr K. Szyszko

3

Opieka pielegniarska nad chorym z przetoką jelitową

38

mgr P. Janiewicz

4

Opieka nad przewlekle chorym neurologicznie

38

mgr A. Górniewicz

5

Opieka nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodzioną

38

mgr M. Twardowska

6

Patologia i rehabilitacja mowy

38

mgr A. Rychlik

7

Farmakologia kliniczna i farmakoterapia w praktyce piel.

38

mgr K. Wojtacki

8

Laryngologia

10

lek. med A. Stasiuk

9

Coaching w pielęgniarstwie

65

mgr K. Pakulska

10

J. obcy

30

wg wyboru

 

W pliku poniżej znajduje się obsada ZP na sem. letni 2018/2019 Bardzo proszę o zapoznanie się z tym plikiem i uczęszczanie na ZP zgodnie z grupą.

OBSADA

Drodzy studenci,
w dniach 25 - 31.03.2019 r. dział promocji i rekrutacji oraz kwestura będą nieczynne, a kontakt telefoniczny może być utrudniony.