W zakładce plan zajęć został dla Państwa zamieszczony szczegółowy harmonogram zajęć. Grupy zarezerwowane dla Państwa to PO 11 mgr oraz PO 12 mgr. Szczegółowy podział na grupy odbędzie się podczas spotkanie informacyjnego dnia 14 12 2018 r. o godz. 15:00 w Sali PSW 22. Przekażemy również informacje związane z tokiem i organizacją studiów.

Proszę jednocześnie o częste sprawdzanie planu zajęć bowiem w najbliższych dniach plan może się zmieniać z uwagi na optymalizacje planów wykładowców.

Informujemy, iż w dziekanacie są do odebrania decyzje Uczelnianej Komisji Stypendalnej.  

Informujemy, iż punkt informacyjny w dniu 30.11.2018 r. czynny jest w godzinach 14.00 - 18.30, a w dniach 1 - 2.12.2018 r. w godzinach 7.30 - 15.30

Drodzy studenci,

aktualnie trwają prace nad wprowadzaniem Państwa wpłat do Wirtualnego Dziekanatu. Prosimy o cierpliwość i dokonywanie dalszych wpłat według umów i zobowiązań dotyczących opłat za studia. Naliczające się nienależne odsetki nie będą egzekwowane - prosimy o pilnowanie terminów wpłat według terminów podanych na umowach (decyduje data wpływu na konto uczelni, a nie data przelewu).

O zakończeniu prac poinformujemy Państwa w ogłoszeniach dziekanatu. 

Kwestura PSW

Zajęcia z przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prowadzone przez lek. med. Alicje Lewandowską będą prowadzone w zastępstwie przez lek. med. Stanisława Rosa. Wszelkie kwestie związane z przedmiotem proszę rozstrzygać z Panem lek. med. S. Rosa.

Podczas najbliższego weekendu tj. 30 11 i  01 12 dziekanat będzie czynny. 30 11 – do godz. 16:00, 01 12 – do godz. 13:00

Dnia 23 11 2018 r. nie będzie na Uczelni prof. K. Strzały zajęcia w zastępstwie poprowadzi prof. T. Plata – Przechlewski.

Dotyczy Stypendium 2018/2019

Wszelkie informacje dotyczące wysokości przydzielonego stypendium zawarte będą w „decyzji o przydzieleniu stypendium”. Decyzje  wydawane będą po Komisji odwoławczej po dniu 29.11.2018r.

Informację o możliwości odbioru decyzji umieścimy na stronie.

Proszę o składanie do Dziekanatu PSW wniosków o zaliczenie, bądź skierowanie na praktykę zawodową w semestrze 3/5 w roku akademickim 2018/2019.

Wymiar godzin do zaliczenia: semestr 3 – 120, semestr 5 – 160.

Termin składania wniosków do 30.11.2018.

W zakresie odbywania praktyk w naszym szpitalu wymagania są następujące: Każdy student przechodzi szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, ma posiadać i dostarczyć kero dokumentu ubezpieczenia oraz kero aktualnych badań z książeczki zdrowia. Bardzo proszę aby studenci w pierwszym dniu praktyki zgłosili się z tymi kserówkami lub aby przesłali na maila. Osoba kontaktowa - mgr Barbara Okuła 501 934 516 barbara_okula@o2.pl

Zaliczenie z przedmiotu POZ z mgr Beatą Adamską odbędzie się 19 01 2019 r. o godz. 9:15. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.