Dnia 26. 01. 2019 r. konsultacje z mgr P. Janiewiczem w godz. 15:45 – 18:00 w Pok dyd. PSW 6

Drugi termin obron – przewidywana data – 08 – 09.03.2019 r.

Przewidywany termin obron (egzamin zawodowy) w ramach sesji zimowej 12 – 13 marca 2019 r.

Karty okresowych osiągnieć studenta – róznice programowe są przygotowane. Bardzo proszę o odbiór kart w dziekanacie począwszy od dnia 10. 01. 2019 r.

Studentom I roku przypominam o konieczności zaliczenia szkolenia BHP oraz szkolenia bibliotecznego dostępnych na platformie Moodle. Szkolenia dostępne będą do 12.01.2019 r. Niezaliczenie szkoleń wiązać się będzie z koniecznością zaliczenia szkoleń w sesji poprawkowej. 

Zaliczenia dla osób, które z powodzeniem ukończyły powyższe szkolenia będą wprowadzone do WD do 18.01.2019 r.

mgr Marta Czermińska 

Począwszy od 11.01.2019 r. zapraszamy do dziekanatu po odbiór legitymacji studenckich. Odbiór musi nastąpić osobiście.

Informujemy, iż w dniach 24.12.2018 - 01.01.2019 r. uczelnia będzie nieczynna.

Egzamin z dietetyki z prof. dr hab. W. Łysiak – Szydłowską odbędzie się 02 02 2019 o godz. 10:30 w PSW Aula.

Drodzy studenci II stopnia poniżej znajdują się informacje dotyczące stypendiów.

Wnioski o stypendium Rektora można składać w terminie od 2.01.2019 r. do 11.01.2019 r. do dziekanatu.

Wnioski o pozostałe świadczenia można składać w terminie od 2.01.2019 r. do 11.01.2019 r. do Pani Anity Niemkiewicz (pok. 24  - Kwestura).

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się 18.01.2019 r.

Złożenie wniosku możliwe będzie po odebraniu decyzji o przyjęciu na studia - biuro rekrutacji, pok. 7

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny” znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać "szkolenie BHP" i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na kurs. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z kursem. Na końcu kursu umieszczony został krótki test. Proszę wypełnić test oraz poniżej wybrać opcję „zakończ podejście” a później „zakończ ocenianie” (na dole strony). Możliwe są dwa podejścia do testu, test można zakończyć po pierwszym lub po drugim podejściu. Szkolenie, jak i test widoczne będą w Wirtualnym Dziekanacie do dnia 12.01.2019 r.

Ta sama procedura dotyczy szkolenia bibliotecznego.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

Osoby, które nie były obecne na Inauguracji roku akademickiego i nie miały możliwości wysłuchania wykładu inaguracyjnego wygłoszonego przez Pana prof. dr. hab. Stefana Anielskiego, prosimy o wejście do Wirtualnego Dziekanatu do zakładki „Przedmioty i oceny”. Wykład w formie e – learningowej można znaleźć w górnej zakładce. Proszę wybrać wykład inauguracyjny i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na wykład. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z wykładem. Informacja o wejściu i wysłuchaniu wykładu będzie podstawą zaliczenia wykładu. Wykład dostępny będzie w Wirtualnym Dziekanacie do dnia 12.01.2019 r.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl