W sem. zimowym 2018/2019 nie realizujecie Państwo samokształcenia z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne.

Zakres godzinowy przeznaczony na samokształcenie w ramach przedmiotu Zastosowania matematyki w ekonomii został zmieniony z 30 godz. dydaktycznych na 18 godz. dydydaktycznych.

Informacje od dr M. I. Pirskiego
Studenci z RMz31 po 2 osoby na  jedną prezentację na dzień 27.10.2018 proszę o przygotowanie 4 prezentacji
Do wyboru tematy z załączonego pliku

Informacje od dr M. I. Pirskiego
Studenci PO 11 proszę o przygotowanie prezentacji z anatomii - po 2 osoby na temat- 2 prezentacje w dniu 27.10.2018 godz.13.15-15.30 i 2 prezentację na 28.10.2018 tematy do wyboru:
       1.Ogólna budowa układu kostnego. Budowa czaszki
       2.Budowa kości kończyny górnej
       3.Budowa kości kończyny dolnej
       4. Budowa miednicy
       5. Budowa kręgosłupa i klatki piersiowej
        6.Budowa kości, połączeń i więzadeł

Tematy konwersatoriów z anatomii

Bardzo proszę o dostarczenie legitymacji studenckich do dziekanatu poprzez starostów grup dnia 26 10 2018 r. celem zrobienie prolongaty. Bardzo proszę o uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Uczelni bowiem w przypadku dużych zaległości prolongata może nie być zrobiona.

Studentów I roku zapraszam po odbiór legitymacji do dziekanatu – osobiście.

mgr Katarzyna Słomska
Kierownik Dziekanatu

Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo Pomostowe, Ratownictwo Medyczne rok 1, 2 i 3.

Przypominam o dostarczeniu do Dziekanatu PSW brakujących dokumentów, do kształcenia praktycznego na rok akademicki 2018/2019, tj.

Polisa OC, Leczenie Poekspozycyjne, NNW, Badanie na Salmonellę, WZW, badanie lekarza medycyny pracy, do dnia 31.10.2018 r.

Egzamin teoretyczny test odbędzie się 19 10 2018 o godz. 10:00 w Sali PSW 15, bezpośrednio po teście osoby, które pomyślnie przejdą ten etap egzaminu przystępują do egzaminu praktycznego ok godz. 12:00 w Sali PSW 2, obrona prac dyplomowych – osoby, które zdadzą egz. praktyczny – godz. 14:00 sala PSW 15.

Poniżej osoby zakwalifikowane do egzaminu dyplomowego

L.p.

Nr albumu

1

5518

2

4411

3

5516

4

4835

5

5027

6

5053

7

4860

Osoby zakwalifikowane do ostatniej części egzaminu dyplomowego – kierunek pielęgniarstwo

20 10 2018 godz. 12:00 PSW 15

L.p.

Nr albumu

Godz. obrony

Uwagi

1

5086

12:00

PRZ. PJ, P: AT, R: KZI

2

5181

12:10

PRZ. PJ, P: AT, R: KZI

3

5247

12:20

PRZ. PJ, P: KZI, R: AT

4

5246

12:30

PRZ. AT, P: KZI, R: P.J

5

3894

12:40

PRZ. AT, P: KZI, R: P.J

6

5111

12:50

PRZ. AT, P: PJ, R: KZI

7

5235

13:00

PRZ. KZI, P: PJ, R: AT

8

5097

13:10

PRZ. KZI, P: PJ, R: AT

9

5157

13:20

PRZ. KZI, P: AT, R: PJ

10

5087

13:30

PRZ. KZI, P: AT, R: PJ

Osoby zakwalifikowane do obron w ramach II terminu:

Lp.

NR ALBUMU

1

5086

2

5087

3

5157

4

5097

5

5181

6

5325

7

5246

8

3894

9

5111

10

5247

Dnia 13 10 2018 r. na Uczelni nie będzie dr A. Przyborskiej. Zajęcia w godz. 13:15 – 18:00 odbędą się w ramach zastępstwa z Panem dr P. Musiałem bądź z dr W. Nierodą

Od semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019 nastąpiła zmiana lektorów języka angielskiego.

Nazwisko aktualnego wykładowcy  / nazwisko poprzedniego wykładowcy z roku akademickiego 2017/2018

mgr Małgorzata Glińska – Przysowa / za mgr Martę Rublewską

mgr Katarzyna Nowińska  - /za mgr Nitka – Kończyńską

Kamila Kubiak / za mgr Katarzynę Sitko

mgr Natalia Wieliczyńska / za mgr Włodzimierza Szrajer

Studenci przyjęci od V semestru Pielęgniarstwa zostali zapisani do Pani mgr Natalii Wieliczyńskiej.